Investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han identificat el mecanisme que provoca la síndrome congènita de microcefàlia causada pel virus Zika. Segons els autors de l'estudi, una proteïna d'aquest virus, anomenada NS5, interacciona amb diverses proteïnes d'una part de les cèl·lules mare del teixit neural fetal, el cili primari. Aquesta relació provoca el que es coneix com a ciliopatia i una generació prematura de neurones, fet que interromp el creixement normal del cervell en el fetus. Els resultats de l'estudi, publicats a la revista Cell Stem Cell, poden ser clau per al disseny d'agents antivirals molt específics, segons subratllen els seus responsables.

«Cada cèl·lula progenitora neural té un cili primari, que capta els senyals físics i els factors de creixement indispensables per generar noves cèl·lules mare, essencials per assegurar el desenvolupament normal del cervell», explica Murielle Saade, una de les autores de la investigació. El treball ha permès descobrir que la proteïna NS5 «destrueix» les proteïnes necessàries per formar el cili primari de les cèl·lules mare embrionàries del teixit nerviós, fet que condueix a la generació anticipada de neurones i, al seu torn, «interromp el creixement del cervell del fetus», segons Elisa Martí, també autora de l'estudi.

També s'ha analitzat l'estructura atòmica de la proteïna viral i s'ha vist que és «capaç d'acoblar múltiples còpies d'ella mateixa», indica Diego S. Ferrero, que signa alhora l'estudi, mentre que d'altra banda s'ha identificat la regió de la proteïna implicada en el seu auto-acoblament. Núria Verdaguer, també investigadora del treball, diu que aquesta regió és «essencial» per a la sortida de la proteïna del nucli cel·lular i per localitzar-se a la base del cili primari.

La malaltia pel virus de Zika es transmet principalment per mosquits del gènere Aedes, que piquen durant el dia. La infecció, que en la majoria de persones pot ser lleu o asimptomàtica, afecta especialment les embarassades, ja que a través de la placenta poden transmetre el virus als seus fetu, a qui la infecció pot causar microcefàlia i malformacions.