La Unitat Genòmica de l'hospital Josep Trueta de Girona ha analitzat 100 mostres de teixit de càncer de pulmó que han permès fer tractaments personalitzats als pacients del centre afectats per aquesta dolència. Es tracta d'un projecte iniciat ara fa dos anys amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO), a partir de la necessitat de cooperació entre els grups d'Oncologia Mèdica, Anatomia Patològica i del Laboratori de Genètica Cardiovascular pel tractament dels pacients afectats per aquesta dolència. La primera tasca va ser el desenvolupament del panel genètic, una eina que permet identificar les variants associades al càncer de pulmó, per portar a terme tractaments personalitzats.

El laboratori, dirigit pel cap de servei de Cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, es dedica principalment a la diagnosi genètica de les malalties associades a arítmies i mort sobtada des de 2011, fet que ha aportat expertesa a l'hora de dur a terme aquest procediment. Per fer les anàlisis genètiques, les mostres s'extreuen amb la tècnica de la biòpsia. Després se'n separa l'ADN al laboratori i posteriorment, es procedeix a la identificació, confirmació i anàlisi de les alteracions genètiques observades. Finalment, se'n redacta un informe de laboratori que s'adjunta al que s'aporta de les biòpsies del pacient.

Tot plegat permetrà incrementar la carta de serveis i també a millorar les instal·lacions actuals. Així, si fins ara el grup ha concentrat els seus esforços en el càncer de pulmó, el pròxim objectiu és treballar amb el melanoma, el càncer de còlon, el de mama i el d'ovari. Pel que fa a la millora de les instal·lacions, com que es tracta d'un projecte de la demarcació de Girona, s'està comptant amb la col·laboració de la Diputació.