Un projecte internacional liderat pel Vall d´Hebron Institut d´Oncologia (VHIO) dissenyarà la propera generació d´assaigs clínics oncològics de medicina de precisió amb l´objectiu d´oferir tractaments més eficaços als pacients i escurçar els temps d´aprovació de nous fàrmacs. En aquesta línia, el VHIO ja treballa en nous assaigs clínics emmarcats dins de la medicina de precisió, en què se seleccionen grups de candidats mitjançant tests genòmics per oferir un tractament en funció de la mutació que tingui el pacient, amb independència del tipus de càncer que pateixi.

El CCE-DART és un projecte de quatre anys, finançat per la Comissió Europea i emmarcat dins del Consorci Cancer Core Europe (CCE). La seva dotació pressupostària és de 6 milions d´euros.

El disseny d´assajos clínics en oncologia està experimentant canvis rellevants en els darrers anys, però malgrat aquests avenços, encara segueixen processos bastant rígids.

Per aquest motiu, l´objectiu del projecte internacional CCE-DART és millorar el disseny dels assajos clínics incorporant-hi eines digitals i mètodes estadístics que permetin més eficiència a l´hora de desenvolupar i aprovar nous fàrmacs.

Per exemple, per avaluar la resposta dels pacients als tractaments, un altre dels objectius del projecte, s´hi incorporaran biomarcadors moleculars i d´imatge que donaran una informació més qualitativa de com influeixen els fàrmacs que s´estan provant en un assaig clínic en temps real.

Això permetrà identificar millor quin fàrmac és més apropiat per a cada pacient en cada moment del tractament i reduir el nombre de pacients exposats a dosis ineficaces o potencialment tòxiques.

A més, els pacients disposaran de canals digitals per informar en tot moment de possibles efectes adversos o canvis sobre el seu estat de salut. Aquesta informació serà de gran valor per analitzar l´eficàcia del tractament i determinar quins pacients se´n poden beneficiar millor.

«Estem posant les bases per a la propera generació d´assajos clínics en medicina de precisió», destaca la doctora Elena Garralda, investigadora principal del projecte. «Ens permetrà fer un pas de gegant en la qualitat dels assajos clínics que oferim als pacients», afegeix.

Els avenços que es vagin produint en aquest projecte s´implementaran de manera paral·lela a la Unitat d´Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM)-Fundació La Caixa, un centre de referència internacional en el desenvolupament de nous tractaments oncològics i en la millora de les teràpies existents.

«Els pacients tractats en aquest centre, que provenen tant de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron com de la resta de Catalunya, d´Espanya i d´altres països, es podran beneficiar de les teràpies experimentals més innovadores vinculades a la medicina de precisió», assenyala el doctor Josep Tabernero, cap del Servei d´Oncologia Mèdica de Vall d´Hebron i director del VHIO.