El cost mitjà per pacient amb insuficiència cardíaca s'eleva a Espanya per sobre dels 15.300 euros durant un període de cinc anys, segons l'estudi «Costos i utilització d'atenció mèdica en pacients amb insuficiència cardíaca a Espanya», que compta amb la col·laboració d'AstraZeneca i que publica la revista BMC Health Services Research.

El treball revela que el major determinant de la càrrega econòmica de la insuficiència cardíaca són els ingressos hospitalaris, que suposen el 75,8 per cent de la factura total, davant dels costos de medicació, que amb prou feines arriben al 7 per cent.

Amb aquestes dades, els autors de l'estudi qualifiquen de «substancials» les despeses ocasionades per la insuficiència cardíaca a Espanya i conclouen que millorar el seu maneig, particularment amb l'ús de fàrmacs que redueixin les hospitalitzacions, pot ser útil per disminuir la càrrega econòmica de la malaltia. També destaquen el paper que la identificació primerenca de pacients, la coordinació entre Atenció Primària i Especialitzada i el tractament domiciliari pot tenir en la reducció de la factura econòmica global de la insuficiència cardíaca a Espanya. La directora mèdica i d'Afers Regulatoris d'AstraZeneca, Ana Pérez, va destacar que l'objectiu de la investigació és «incrementar el coneixement sobre els costos de la insuficiència cardíaca i els seus determinants a casa nostra».