L'hospital Josep Trueta de Girona ha engegat aquest any un projecte adreçat als residents amb simulacions per saber com actuar davant de casos greus. El programa, que recrea un entorn aproximat a la realitat, s'anirà aplicant al pla formatiu de totes les especialitats mèdiques. Ja fa anys que l'hospital fa simulacions en àrees com la pediatria, la cirurgia general o la ginecologia, però ara aquestes es traslladen als residents. Aquest mes de març, per exemple, s'ha fet un taller d'arrítimes i un altre centrat en pacients que pateixen epilèpsia. Durant els tallers es recreen situacions d'urgència i és aquí on els residents actuen com si es tractés d'un pacient real. Després, s'avalua el cas conjuntament amb l'equip docent.

El nou projecte de formació per a residents, que el Trueta ha engegat aquest 2021, utilitza la simulació com a eina docent. Això permet treballar habilitats tècniques i altres capacitats, com la comunicació, el lideratge o el treball en equip, en entorns semblants a la realitat i permet posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

Ja fa anys que l'hospital Trueta fa servir la simulació per a algunes especialitats (com pediatria, cirurgia general o ginecologia i obstetrícia). Ara, des de la Comissió de Docència s'ha creat un grup específic, amb referents mèdics i quirúrgics, que detecten les necessitats formatives en matèries on la simulació es pot aplicar amb èxit. I a partir d'aquestes, els docents creen diferents grups de treball de residents i preparen simulacions de casos greus.

Aquest mes de març, s'ha fet un taller d'arrítmies on han participat residents de les especialitats de medicina interna, cardiologia, medicina intensiva, neurologia, medicina familiar i comunitària, hematologia, oncologia mèdica i oncologia radioteràpica. I també s'ha fet un altre taller, aquest centrat en l'estat epilèptic, on hi han pres part residents de neurologia i medicina intensiva.

Maniquí robotitzat

En aquestes sessions s'hi recreen situacions d'urgència, com ara arrítmies greus o convulsions, i els residents entren a valorar la situació i actuen com si el pacient fos real. En el cas del taller de l'estat epilèptic s'ha utilitzat un maniquí robotitzat de l'Aula d'Habilitats Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

"La tecnologia incorporada al maniquí permet assajar el maneig de casos greus en un entorn molt aproximat a la realitat, mentre es potencia la presa de decisions i el desenvolupament d'equips de treball efectius", destaca l'hospital. A través d'un programa informàtic, els responsables docents creen diversos escenaris i el pacient evoluciona de manera diferent en funció de les actuacions i la presa de decisions per part dels metges i metgesses residents.

Un cop resolta la situació d'emergència es procedeix a l'avaluació conjunta del cas en una sessió amb l'equip docent i els residents (tant els que han participat en la pràctica com els que han estat observadors). "La posada en comú dels casos és molt útil per corregir errors, reflexionar, reforçar els coneixements de maneig en situacions crítiques i posar en valor el treball en equip", expliquen des de l'hospital Josep Trueta.

Aquest programa docent en simulació s'anirà aplicant a les diferents especialitats dins el seu programa formatiu, al llarg d'aquest any. "Els seus beneficis són múltiples, ja que la simulació facilita que el coneixement pràctic i teòric perduri en el temps i ajuda a disminuir l'error humà", diu l'hospital. Per tal de dur a terme el programa, diferents professionals del Trueta reben formació específica i s'utilitzen espais de formació propis de l'hospital, així com també l'Aula d'Habilitats Clíniques de la facultat de Medicina.