La companyia Grífols no ha assolit resultats "estadísticament significatius" en les variables primàries de l'estudi d'immunoglobulines hiperimmunes com a tractament contra la covid-19 en pacients hospitalitzats, segons ha anunciat en una nota de premsa. Aquesta via es trobava en la fase 3 d'un assaig finançat per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units. Grífols ha informat que seguirà endavant amb les més de 20 iniciatives d'investigació que té encetades a l'entorn de la covid-19.

Una segueix el mateix camí de la primera però en pacients ambulatoris. També té en marxa un estudi per avaluar una immunoglobulina hiperimmune d'administració subcutània per a pacients asimptomàtics ambulatoris.

A banda, també participa en un assaig clínic amb plasma de convalescents com a tractament primerenc en pacients no hospitalitzats amb covid-19 lleu o moderada.

A més, Grífols avalua l'impacte d'altres tractaments derivats del plasma, com ara l'alfa-1 antitripsina, les immunoglobulines i l'antitrombina III, en pacients amb covid-19 en diferents estadis de la malaltia per mitigar els efectes de la infecció.

Pel que fa a l'assaig en fase 3 que no ha assolit resultats, havia estat dissenyat per avaluar la seguretat, tolerabilitat i eficàcia d'un tractament combinat contra la covid-19 que incloïa l'antiviral redemsivir i una immunoglobulina intravenosa hiperimmune amb una solució altament concentrada d'anticossos per neutralitzar el SARS-CoV 2.

Els anticossos de la immunoglobulina hiperimmune procedeixen de la part líquida de la sang, el plasma, donat per persones sanes que s'han recuperat de la covid-19.

L'assaig incloïa 600 pacients adults a 67 centres dels EUA i de 10 països més dels 5 continents.