Avui dia, el procediment més estès a tot el món és la cirurgia de cataractes. Es calcula que anualment s'operen uns 5 milions de cataractes només a la Unió Europea.

També és una de les cirurgies que realitzem amb més freqüència a IOCG - Oftalis. Cada any, els especialistes del nostre centre realitzen més de 1.000 intervencions a pacients amb problemes de cataracta.

La cirurgia de cataractes ha anat canviant significativament al llarg dels anys i és una tècnica que no deixa mai d'evolucionar.

La tècnica que s'utilitza s'anomena facoemulsificació i es fa a través d'una incisió a la perifèria de la còrnia. Consisteix a extreure el cristal·lí, que s'ha tornat opac pel pas dels anys, i substituir-lo per una lent intraocular. El procés és ràpid i té una duració de 10 minuts, aproximadament, en mans expertes.

Contínuament s'innova en l'àmbit dels dissenys dels aparells amb els quals extraiem la cataracta, fent-los més eficients i més inofensius per la còrnia i la resta d'estructures de l'ull. Les incisions actuals per fer la cirurgia han baixat fins als 2,2 mil·límetres. Aquesta disminució de mida de les incisions permet que la ferida es tanqui més ràpidament, contribuint a la seguretat de la tècnica.

Les noves fórmules amb què fem els càlculs de les lents continuen refinant-se aconseguint que el 80% dels ulls normals quedin en un marge, d'aproximadament, mitja diòptria de graduació; això exclou ulls fora dels rangs normals, però ens fa una idea del perfeccionament al qual s'està arribant. També l'ajust de l'astigmatisme permet una correcció més afinada.

El desenvolupament de noves lents intraoculars amb tecnologia més avançada ens permet corregir la major part de la presbícia. És important recalcar que no tots els pacients es poden beneficiar d'aquestes lents ja que cal tenir un ull amb característiques idònies.

Les noves eines de mesura són parcialment responsables d'aquest refinament a l'hora de mesurar les característiques de l'ull. Aconsegueixen precisions majors a 1 centèsima de mil·límetre i fan l'equivalent a un mapa topogràfic de la còrnia amb múltiples imatges transversals per segon.

Un altre dels factors que han canviat significativament és la forma en què anestesiem l'ull. Antigament, la cirurgia de cataractes es feia sota anestèsia regional, és a dir, a través d'una injecció a prop de l'ull que l'anestesiava completament. Actualment la cirurgia la fem en la majoria de casos sota anestèsia tòpica, en forma de col·liri anestèsic, però sota una sedació per relaxar al pacient.

En definitiva, la cirurgia de cataractes és una de les intervencions més realitzades i amb una taxa d'èxit molt elevada. Però, no per això, es deixen d'estudiar nous processos i tècniques de millora per aplicar durant els procediments. Així doncs, aquesta és una ciència en constant evolució que, probablement, ens aportarà nous avenços amb el pas dels anys.