La còrnia és l'element òptic més important de l'ull, no només és la que dona major capacitat d'enfocament, també és la primera superfície de l'ull a la que li arriba la llum, i mantenir-la en bon estat és clau per una bona visió.

La còrnia consta de 6 capes, de les quals les més importants són: l'epiteli corneal, que és la capa més superficial; l'estroma, que constitueix el 90% del gruix corneal i en suposa el suport rígid i transparent, i l'endoteli, que és la que regula la quantitat d'aigua que hi ha a la còrnia.

Existeixen diversos motius pels quals una persona pot requerir una intervenció de trasplantament de còrnia. Globalment es podria dir que qualsevol causa que n'alteri la morfologia o la transparència. Entre les causes més freqüents tenim el queratocon, que és una deformació de la còrnia que apareix, típicament, en gent jove; la distròfia endotelial de Fuchs, que afecta a la capa més profunda de la còrnia i en provoca un enterboliment d'aquesta; o infinitat d'altres malalties com seria un herpes, un traumatisme o una cremada química.

La intervenció de trasplantament de còrnia dura al voltant d'una hora, es fa de forma ambulatòria i, habitualment, no requereix medicació sistèmica; sí, però, que requereix un tractament postoperatori intens i, freqüentment, un seguiment de per vida.

Existeixen diverses tècniques de trasplantament segons el nombre de capes que es transplanten. Si es trasplanten totes tindríem el trasplantament clàssic. Recentment, però, s'han desenvolupat noves tècniques que permeten canviar només les capes que estiguin malmeses. Per exemple, en la queratoplàstia endotelial de membrana de Descemet (DMEK) només es canvien les dues capes més profundes, aconseguint una recuperació visual més ràpida, entre altres avantatges.

Actualment, Catalunya és la regió de tot l'estat on més còrnies es trasplanten. Un total de 1.355 pel que fa al 2019. També és, amb diferència, la regió on més còrnies es donen, entorn de 3.800 còrnies l'any 2019. Sense aquesta voluntat de donació seria impossible assolir aquests valors.

Les tendències més actuals ens fan anar cap a trasplantaments més selectius, que impliquin només les capes afectades i amb millors resultats visuals i de seguretat. Malgrat tot, la medicina és una ciència en constant evolució i encara queda molt per investigar i millorar.