Un total de 28.931 persones estan diagnosticades de Parkinson a Catalunya, i d'aquestes, 14.660 són dones i 14.271 són homes. Pel que fa a l'evolució del nombre de persones afectades per la malaltia en els darrers sis anys, aquesta es manté estable: es van detectar el 2019 3.192 nous casos.

L'edat és un factor de risc important en la malaltia del Parkinson, ja que el 97% dels pacients tenen símptomes a patir de 65 anys o més, encara que aquesta afecta majoritàriament la gent gran i, es diagnostica, de mitjana, tres anys abans en els homes que en les dones. L'edat mitjana de les persones afectades és de 80,2 anys en dones i 77,3 anys en homes.

L'aparició de la malaltia depèn de factors ambientals i, entre un 1 i un 2% dels casos pot estar lligat a l'herència genètica. L'evolució de l'edat mitjana en els darrers sis anys tant en els nous casos diagnosticats com en els afectats s'ha mantingut.

Les persones amb la malaltia del Parkinson fan servir el doble els serveis socio-sanitaris que la població de la seva mateixa edat. Comparades amb la població de les mateixes característiques, fan més ús dels recursos sanitaris ambulatoris d'atenció primària i especialitzada així com dels recursos sanitaris d'internament. El 47% de les persones diagnosticades de Parkinson tenen risc alt de complexitat.