El 54% de la població que pateix asma són dones amb una mitjana d'edat de 41 anys. Segons dades del Departament de Salut, l'any 2019 més de mig milió de persones a Catalunya estaven afectades per aquesta malaltia respiratòria. El nombre més gran de casos en els homes apareix en l'adolescència, mentre que en les dones ho fa dels 40 als 44 anys. La taxa de prevalença, també durant el 2019, era de 72,08 casos per cada 1.000 habitants i la taxa d'incidència de la malaltia, corresponent als nous casos detectats, va ser de 4,95 per cada 1.000 habitants.

Les persones amb asma presenten altres malalties cròniques. En el cas dels homes aquesta comorbiditat és molt més pronunciada fins als cinquanta anys i majoritàriament oscil·la entre dues o tres. En el cas de les dones es manté durant tota la seva vida, amb la diferència que fins als quaranta anys presenten dues o tres malalties cròniques, però a partir d'aquesta edat poden ser més de tres. Pel que fa a l'ús de recursos sanitaris, l'espai d'atenció més habitual són les consultes externes, seguides dels episodis atesos a urgències.