L'Hospital Universitari de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat ha engegat un innovador protocol que millora el preoperatori i la recuperació dels pacients després de la cirurgia. En un comunicat, l'hospital va explicar que el protocol Recuperació Millorada Després de la Cirurgia (ERAS) es va introduir al centre el 2018 a través del Servei de Cirurgia Colorrectal i, des de llavors, s'ha anat expandint i ja ha arribat a 1.500 pacients, aconseguint reduir entre un 24% i un 64% l'estada hospitalària.

El protocol ERAS inclou tot un seguit d’estratègies i mesures innovadores, avalades per l'evidència clínica i que s'apliquen des del preoperatori fins al postoperatori, amb l'objectiu de reduir l'estrès del pacient, les complicacions que poden sorgir durant l'ingrés i afavorir la seva recuperació funcional, i com a conseqüència el temps d'ingrés al centre.

«Fruit de la millora global del procés operatori, es redueix l'estada mitjana dels pacients de forma significativa, però sense un augment de les visites a Urgències ni els reingressos posteriors», va destacar José Jerez, infermer de pràctica avançada i coordinador del protocol ERAS de Bellvitge.

Amb nivells de satisfacció molt elevats, els pacients d'urologia han reduït un 64 % els dies d'ingrés postoperatori; els de cirurgia colorrectal, un 50 %; els de pròtesis de maluc, un 42 % i els de cirurgia plàstica, un 24 %. Actualment, cinc serveis de l'hospital -Cirurgia Plàstica, Urologia, Cirurgia Toràcica i la implantació de pròtesi de genoll i maluc- ja tenen implementat el conjunt de mesures del protocol.