La disminució de visites als centres sanitaris durant la pandèmia i el retard en els controls mèdics ha afectat també els pacients amb càncer de pell: un de cada cinc malalts amb melanoma en fase inicial no va ser diagnosticat a temps. L’oncòloga de l’hospital universitari Miguel Servet de Saragossa Teresa Puértolas va avisar que el melanoma és el tumor de pell més agressiu per la seva capacitat per produir metàstasi, fet pel qual la seva detecció precoç és fonamental per a la completa recuperació del pacient.

Però la pandèmia no només ha afectat indirectament el càncer de pell pel retard en el diagnòstic. La dermatòloga de l’hospital de Sant Pau de Barcelona Verónica Ruiz va explicar que abans de la COVID «la pell s’exposava de forma progressiva a la radiació ultraviolada i s’anava adaptant a poc a poc».

No obstant això, en arribar la pandèmia, i durant el confinament més estricte, «l’exposició al sol es va fer de manera brusca, fet pel qual era molt important protegir-se en les hores de sortir al carrer», va destacar.

Aquest any, amb una situació similar a la prepandèmia, des dels serveis de dermatologia s’ha insistit a extremar la protecció en l’exposició al sol, ja que la pell és més susceptible ara als perills d’una cremada solar que abans del coronavirus.

Un altre aspecte a tenir en compte és l’ús de gels hidroalcohòlics en el moment d’exposició. Ruiz va advertir que aquests gels contenen entre un 70 i 80 per cent d’alcohol i els seus components poden romandre durant un cert temps a la pell, «quelcom que pot augmentar el risc d’hiperpigmentació i més perill de patir cremades solars». En aquest sentit, la dermatòloga de l’hospital de Sant Pau va aconsellar evitar aquests productes quan s’estigui un temps perllongat al sol i substituir-los pel rentat de mans amb aigua i sabó.

També el sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) va insistir en el diagnòstic precoç i en l’autoexploració de la pell per comprovar que en la lesió no existeixen asimetries, vores irregulars o color desigual, i que la grandària no és superior a 6 mil·límetres. Segons l’últim informe de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) «Les xifres del càncer a Espanya 2021», el nombre de nous casos de melanoma aquest any pujaria a més de 6.100.

Com va explicar Mónica Corral, que és portaveu de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, el major percentatge de càncers que estan relacionats amb el sol són el carcinoma basocel·lular, seguit del carcinoma epidermoide cutani. Encara que el menys freqüent és el melanoma, que també té origen genètic, aquest és el més agressiu i també més mortal per seva gran capacitat de metastatitzar.