Un estudi dut a terme per la Càtedra de Transició Energètica Urbana de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el centre d’innovació Las Naves de València ha determinat que la pobresa energètica és un «factor determinant» en el deteriorament de la salut de les persones grans.

Aquest estudi, centrat en el consum energètic d’aproximadament 500 persones de més de 65 anys residents a la capital valenciana, ressalta la connexió entre la vulnerabilitat energètica i els riscos per a la salut, segons va informar Las Naves en un comunicat.

Igualment, des d’aquest centre d’innovació depenent de l’Ajuntament de València van destacar que la majoria de les persones grans participants en l’estudi no compleixen amb les condicions ambientals a la seva llar per garantir els estàndards òptims que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS) respecte a la temperatura i la humitat.

El treball realitzat per a obtenir aquestes dades neix d’un acord de col·laboració signat entre la Càtedra de Transició Energètica de la Universitat Politècnica de València-Las Naves i les empreses Atenzia, Gesmed, Iniciativa Social Integral i Mysphera, totes elles sòcies del projecte europeu Activage.

L’OMS i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) indiquen que és recomanable que les persones d’avançada edat tinguin a casa una temperatura de confort anual entre 20 i 24 graus i recomanen una humitat relativa entre 40 i 60 per cent.

A més, «l’OMS adverteix de la importància de mantenir aquests paràmetres ambientals a les llars per a evitar un deteriorament en la salut de les persones grans i evitar així riscos potencials per a la seva integritat física», va afegir Las Naves.

L’estudi realitzat indica que a causa de condicions socioeconòmiques, «la majoria dels participants no compleixen a les seves llars amb les recomanacions respecte la temperatura i la humitat que suggereix l’OMS, amb el corresponent risc per a la seva salut que pot comportar».

El regidor d’Innovació a l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, va valorar aquest treball i va destacar que «posa de manifest la necessitat, des de les administracions públiques, de vetllar» perquè «les persones grans, especialment les que tenen menys capacitat econòmica, comptin amb una protecció especial per a evitar caure en una situació de pobresa energètica que faci perillar la seva salut i qualitat de vida».

En aquest treball s’han analitzat la temperatura, la humitat i la durada d’aquestes condicions a les llars i s’han creuat aquests indicadors amb informació obtinguda a través d’enquestes i dades econòmiques per a identificar així el nivell de pobresa energètica de cada persona.

L’estudi destaca «la identificació d’un col·lectiu nombrós en condicions de risc per a la seva salut el perfil de la qual s’identifica amb persones grans amb rendes baixes».

Per a totes les persones especialment vulnerables s’ha elaborat des de la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves una guia amb recomanacions personalitzades per a fomentar el confort a la llar, així com l’eficiència i l’estalvi energètic, va explicar el centre d’innovació. Així mateix, a través de la càtedra s’ha proporcionat informació sobre els recursos públics disponibles.