La síndrome de la Fatiga Crònica és coneguda també a l'actualitat amb el nom de Malaltia Sistemàtica per Intolerància a l'Esforç. Perquè la fatiga pugui incloure's en aquest grup, el cansament ha de superar els sis mesos consecutius, no millorar amb el descans i impedir la realització de les activitats quotidianes del dia a dia. Les causes que l'originen no són massa clares, si bé segons els estudis mèdics pot desencadenar-se per una combinació de factors que poden anar des de la presència de virus, traumes soferts, problemes del sistema immunitari o l'estrès i l'ansietat. El que sí se sap de manera certera, és que afecta molt més les dones (fins a tres vegades més) i en la majoria del casos, més a persones joves i de mitjana edat.

Els principals símptomes (tot i que poden variar d'una persona a una altra), són entre altres:

- Cansament excessiu

- Pèrdues de memòria

- Dificultats per a concentrar-se

- Insomni

- Marejos

- Mal de cap

- Dolors musculars

- Alteració de l'estat d'ànim

- Sudoració excessiva

No hi ha un tractament específic per a la cura de la malaltia, però sí fàrmacs (principalment glucocorticoides o antiinflamatoris no esteroides) per a reduir els dolors i la fatiga i millorar la qualitat de vida de les persones que la sofreixen. A més dels medicaments, es recomana d'una banda seguir una teràpia psicològica (sobretot en l'inici de la malaltia) així com practicar exercici, sempre que aquest sigui supervisat per un facultatiu i d'un nivell moderat per a no empitjorar la simptomatologia.