Científics de la Facultat de Medecina Lewis Katz de la Universitat de Temple (LKSOM), a Philadelphia (Estats Units), han provat que l'oli d'oliva verge extra, un superaliment ric en antioxidants protectors de cèl·lules i conegut pels seus múltiples beneficis per la salut, especialment contra l'envelliment i les malalties cardiovasculars, preserva la memòria i protegeix el cervell contra la malaltia de l'Alzheimer. En un nou estudi amb ratolins publicat en línia a la revista Aging Cell, els científics de LKSOM mostren que un altre grup de malalties relacionades amb l'envelliment es poden afegir a aquella llista: les taupaties, que es caracteritzen per l'acumulació gradual d'una forma anormal d'una proteïna anomenada tau al cervell. Aquest procés condueix a una disminució de la funció mental o demència. Les troballes són les primeres en suggerir que l'oli d'oliva verge extra pot defensar-se contra un tipus específic de deteriorament mental relacional amb la taupatia coneguda com a demència front temporal.

La malaltia d'Alzheimer és en si mateixa una forma de demència. Afecta principalment a l'hipocamp, el centre d'emmagatzematge de memòria al cervell. La demència front temporal afecta les àrees del cervell a prop del front i les orelles. Els símptomes generalment sorgeixen entre les edats de 40 i 65 anys i inclouen canvis en la personalitat i el comportament, dificultats amb el llenguatge i l'escriptura, i un eventual deteriorament de la memòria i la capacitat d'aprendre de l'experiència prèvia. L'investigador principal, Domenico Praticò, Scott Richards, president de la Fundació North Star per la Investigació de l'Alzheimer, professor en els Departaments de Farmacologia i Microbiologia i director del Centre d'Alzheimer a Temple a LKSOM, descriu el nou treball com el subministrament d'una altra peça a la història sobre l'oli d'oliva verge extra i la capacitat per evitar el deteriorament cognitiu i protegir les unions on les neurones s'uneixen per intercanviar informació, el que es coneix com a sinapsis.

«L'oli d'oliva verge extra ha sigut part de la dieta humana durant molt temps i té molts beneficis per a la salut, per raons que encara no entenem completament -admet-. La constatació que l'oli d'oliva verge extra pot protegir el cervell contra les diferents formes de demència ens dona l'oportunitat d'aprendre més sobre els mecanismes mitjançant els quals actua per donar suport a la salut del cervell». En treballs previs utilitzant un model de ratolí en el qual els animals estaven destinats a desenvolupar la malaltia de l'Alzheimer, l'equip del doctor Praticò va demostrar que l'oli d'oliva verge extra subministrat a la dieta protegia als ratolins joves de la memòria i el deteriorament de l'aprenentatge a mesura que envellien. En particular, quan els investigadors van observar el teixit cerebral de ratolins alimentats amb oli d'oliva verge extra, no van veure característiques típiques del deteriorament cognitiu, especialment plaques amiloides, proteïnes enganxoses que engloben les vies de comunicació entre les neurones al cervell. Per contra, el cervell dels animals semblava normal.

El nou estudi de l'equip mostra que el mateix és cert en el cas dels ratolins dissenyats per desenvolupar taupatia. En aquests ratolins, la proteïna tau normal es torna defectuosa i s'acumula al cervell, formant dipòsits de tau nocius, també anomenats embolics. Els dipòsits de tau, semblants a les plaques amiloides en la malaltia d'Alzheimer, bloquegen la comunicació neuronal i, per tant, deterioren el pensament i la memòria, el que provoca demència front temporal. Als ratolins Tau se'ls va imposar una dieta suplementada amb oli d'oliva verge extra a una edat primerenca, comparable a aproximadament 30 o 40 anys en humans. Sis mesos després, quan els ratolins eren equivalents a 60 anys en humans, propensos a la taupatia van experimentar una reducció del 60 per cent als dipòsits de tau nocius, en comparació amb els companys de camada que no van ser alimentats amb oli d'oliva verge extra. Els animals amb la dieta d'oli d'oliva verge extra també van obtenir millors resultats en les proves de memòria i aprenentatge que els animals privats d'oli d'oliva verge extra.

Quan el doctor Praticò i els seus col·legues van examinar el teixit cerebral de ratolins alimentats amb oli d'oliva verge extra, van descobrir que la funció cerebral millorada probablement es va veure facilitada per una funció de sinapsis més saludable, que a la vegada es va associar amb nivells més grans de l'habitual d'una proteïna coneguda com a complexina-1. Se sap que la complexina -1 desenvolupa un paper fonamental en el manteniment de sinapsis saludables. L'equip investigador ara planeja explorar què succeeix quan l'oli d'oliva verge extra s'alimenta a animals més grans que han començat a desenvolupar dipòsits de tau i signes de deteriorament cognitiu, el que reflecteix més de prop l'escenari clínic en humans. «Estem particularment interessats a saber si l'oli d'oliva verge extra pot revertir el dany de la tau i, en darrera instància, tractar la taupatia amb ratolins més grans», conclou el doctor Praticò.