Més d’un 80 % de les morts per reacció aguda a les drogues no presentaven signes d’injecció, sinó que tenien un patró de policonsum, va informar Salut. Quan es parla de sobredosi, sovint s’atribueix a persones que s’injecten drogues. Així i tot, les dades que recull l’Informe de l’indicador de mortalitat: reaccions agudes a substàncies psicoactives 2019, publicat per la Subdirecció General de Drogodependències, posen de manifest que en més d’un 80 % de les morts no hi ha signes d’injecció. Les substàncies més prevalents són la cocaïna, els opiacis, els hipnosedants i l’alcohol, però es confirma un patró de policonsum amb combinació de substàncies on l’alcohol i els hipnosedants són presents majoritàriament.