La cada vegada major resistència per part de la població als antibiòtics és un problema que està preocupant els experts en els últims anys a tot el món. Ara, un estudi de la Universitat d’Umea (Suècia) afegeix un nou motiu per controlar encara més la ingesta d’aquests fàrmacs, ja que, segons aquesta nova investigació portada a terme, hi ha «una clara relació» entre prendre antibiòtics i un major risc de desenvolupar càncer de còlon en els pròxims cinc o deu anys.

Així ho van confirmar els investigadors de la universitat sueca després d’un estudi de 40.000 casos de càncer. Concretament, es considera que l’impacte dels antibiòtics en el microbioma intestinal està darrere d’aquest increment del risc de patir un càncer.

«Els resultats destaquen el fet que hi ha moltes raons per ser restrictius amb els antibiòtics. Encara que en molts casos la teràpia amb antibiòtics és necessària i salva vides, en el cas de malalties menys greus que es poden curar de totes maneres, cal tenir precaució», adverteix la investigadora del càncer a la Universitat d’Umea Sophia Harlid. «Sobretot, és necessària la precaució per evitar que els bacteris desenvolupin resistència, però, com mostra aquest estudi, també perquè els antibiòtics poden augmentar el risc de patir un futur càncer de còlon», afegeix.

Precisament, els investigadors han descobert que tant les dones com els homes que van prendre antibiòtics durant més de sis mesos tenien un risc un 17 per cent més gran de desenvolupar càncer en el còlon ascendent, la primera part del còlon a la qual arriben els aliments després de l’intestí prim, que els que no van rebre cap antibiòtic. No obstant això, no es va trobar un risc superior de càncer en el còlon descendent. Tampoc hi va haver un risc superior de càncer de recte en els homes que prenien antibiòtics, mentre que les dones que prenien antibiòtics tenien una incidència lleugerament menor de càncer de recte.

L’augment del risc de càncer de còlon era visible ja entre cinc i deu anys després de prendre els antibiòtics. Encara que l’augment del risc va ser més gran per als que prenien la majoria dels antibiòtics, també va ser possible observar un augment, petit però estadísticament significatiu, del risc de càncer després d’un únic tractament amb antibiòtics.

Així les coses, l’esmentat estudi utilitza dades de 40.000 pacients del Registre Suec de Càncer Colorectal del període 2010-2016. Aquests s’han comparat amb un grup de control aparellat de 200.000 individus sense càncer extrets de la població sueca en general. Les dades sobre l’ús d’antibiòtics dels individus es van recollir del Registre Suec de Medicaments Prescrits per al període 2005-2016. Tal com recorden els autors, aquesta nova investigació confirma, en línies generals, els resultats d’un estudi britànic anterior, una mica més petit.

Per entendre com els antibiòtics augmenten el risc, els investigadors també van estudiar un fàrmac bactericida no antibiòtic utilitzat contra les infeccions urinàries que no afecta el microbioma. No hi va haver diferències en la freqüència de càncer de còlon en els qui van utilitzar aquest fàrmac, el que suggereix que és l’impacte dels antibiòtics en el microbioma el que augmenta el risc de càncer. Tot i que l’estudi només abasta els antibiòtics administrats per via oral, fins i tot els antibiòtics intravenosos poden afectar la microbiota del sistema intestinal.

Importància del cribratge

«No hi ha absolutament cap motiu d’alarma pel simple fet d’haver pres antibiòtics. L’augment del risc és moderat i l’efecte sobre el risc absolut per a l’individu és bastant petit», aclareix Harlid, que recorda la importància del cribratge rutinari del càncer colorectal. «Com en qualsevol altre programa de cribratge, és important participar-hi per poder detectar precoçment qualsevol càncer o fins i tot prevenir-lo, ja que de vegades es poden eliminar els precursors del mateix», conclou la principal autora de l’esmentat estudi.