L’alcohol està associat a un major risc de desenvolupar càncer de mama, especialment el que es consumeix durant l’adolescència, segons una subanàlisi de l’estudi epidemiològic EpiGeicam, dut a terme per investigadors de l’Institut de Salut Carlos III del Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública (Cibersp), de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i el grup Geicam d’Investigació en Càncer de Mama, finançat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

«Hi havia evidència que l’alcohol s’associa amb el càncer de mama, encara que no tant sobre el seu efecte en les diferents fases de la vida, i aquí precisament hi ha la novetat d’aquest estudi, que analitza la trajectòria del consum d’alcohol al llarg de tota la vida, amb una metodologia que permet combinar la informació de les pacients en la seva adolescència, joventut i maduresa», explica la doctora Marina Pollán, directora del Centre Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carlos III (CNE-ISCIII), co-Coordinadora del Grup de Treball de Geicam de Tractaments Preventius, Epidemiologia i Càncer Heredofamiliar i membre de la Junta Directiva de Geicam.

L’objectiu d’aquesta nova anàlisi de l’estudi EpiGeicam, que ha comptat amb la participació d’investigadors de 23 hospitals de 9 comunitats autònomes, va ser comparar la influència del consum d’alcohol al llarg de les diferents etapes de la vida de dues cohorts de dones. De les 2.034 participants en l’estudi (la meitat d’elles aproximadament sense càncer de mama, cohort de controls), el 77,6 per cent havia consumit alcohol al llarg de la seva vida en diferent grau.

Quatre conductes d’estudi

S’identifiquen quatre trajectòries de consum d’alcohol: la primera (45%), composta per dones amb baix consum d’alcohol (menys de 5 g/dia) al llarg de la seva vida; la segona (33%), per aquelles que gradualment van passar d’un consum baix d’alcohol a l’adolescència a un consum moderat a l’edat adulta (entre 5 i 15 g/dia); en el tercer grup (16%) van passar d’un consum moderat a l’adolescència a un menor consum a l’edat adulta i, en el quart grup (6%), d’un consum moderat a l’adolescència al major consum a l’edat adulta ( més de 15 g/dia).

Els resultats d’aquesta investigació revelen que, a major consum d’alcohol acumulat al llarg de la vida, major risc de càncer de mama, especialment en dones postmenopàusiques, cosa que ja es coneixia però que és «interessant constatar», segons els autors de l’estudi, que suposa un dels més importants en càncer de mama realitzats a Espanya, i aporta claus per entendre la relació entre l’estil de vida i el risc de desenvolupar càncer de mama. Els resultats s’han publicat a la revista British Journal of Cancer.

A més, de les dades es desprèn que «en les dones amb un consum d’alcohol moderat a l’adolescència i amb un major consum a l’edat adulta, es duplica el risc de càncer de mama en comparació amb aquelles dones amb baix consum d’alcohol al llarg de la seva vida», assenyala la doctora Pollán. L’associació entre el consum d’alcohol i el risc de desenvolupar un càncer de mama, sobretot el consum durant l’adolescència, «té una explicació biològica, perquè aquest és el període de temps en què s’està desenvolupant la glàndula mamària», detalla aquesta experta.

El següent grup identificat amb major risc va ser l’integrat per les dones que van passar d’un consum moderat a l’adolescència a un menor consum a l’edat adulta, mentre que la tercera posició l’ocupen les dones que van passar de tenir un consum d’alcohol baix a l’adolescència a un consum moderat a l’edat adulta.

Els resultats revelen que el risc de càncer de mama relacionat amb l’alcohol va ser més gran en les dones postmenopàusiques, especialment en aquelles amb un pes corporal baix o en el rang normal. «Aquest fet podria explicar-se en part per l’efecte que té l’alcohol sobre l’augment dels nivells d’estrògens», va afirmar la doctora Carolina Donat.