L’hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, és el primer d’Espanya que compta amb una consulta de toxicologia pediàtrica per fer un seguiment de nens i adolescents que han estat intoxicats. La nova unitat atendrà tant ingestes accidentals de productes tòxics com els consums d’alcohol i drogues.

Així, el perfil dels pacients serà doble. D’una banda, nens que, de manera accidental, han ingerit o inhalat substàncies tòxiques que hi ha al seu entorn, com ara productes de neteja o fàrmacs. De l’altra, adolescents que consumeixen alcohol i altres substàncies amb una finalitat «o bé recreativa o bé suïcida».

Fins ara, aquests pacients eren atesos en primera instància a urgències i derivats al pediatre de referència per a un seguiment posterior, però els professionals havien constatat que en alguns casos, sobretot adolescents, no acudien al pediatre. L’hospital va detallar que, tot i que en el servei d’urgències s’atenen prop de 400 casos d’intoxicació anuals, a la consulta s’atenen aquells casos en què la substància tòxica pot tenir efecte retardat sobre l’organisme del pacient.