Extractes naturals de cúrcuma i mostassa han presentat la major reducció de la capacitat reproductora del virus SARS-CoV-2 que causa la malaltia de la covid, segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV). El treball, que estudia el potencial de diferents extractes naturals per a reduir aquesta capacitat reproductiva i que s'ha publicat en la revista Foods, identifica disset productes vegetals com a prometedors inhibidors de l'activitat de la 3CLPro del SARS-CoV-2.

Els investigadors de la UPV han remarcat a EFE que aquests resultats són una primera aproximació al potencial que poden tenir els compostos actius presents en diversos extractes vegetals per a frenar o impedir l'activitat del virus. L'equip investigador pertanyen a l'Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana (COMAV) de la UPV i el seu estudi analitza el potencial que poden tenir diversos extractes vegetals i/o compostos naturals com a eina per a inhibir l'activitat proteasa del coronavirus SARS-CoV-2.

Segons explica a EFE Carla Guijarro, investigadora del COMAV de la UPV, en el cicle de vida del SARS-CoV-2, aquest codifica a partir del seu material genètic una proteasa coneguda com 3CLPro, que és clau per a la formació de noves unitats víriques.

"Donada la seva importància, aquesta proteasa ha estat triada en diversos treballs com a diana per a buscar potencials inhibidors, naturals o sintètics, que puguin reduir la seva activitat i per tant la capacitat reproductiva del virus", afegeix.

En l'estudi, l'equip del COMAV va identificar un total de 17 productes vegetals, presents en la cuina actual i tradicional, com a "prometedors inhibidors de l'activitat 3CLPro del SARS-CoV-2".

Es van basar per a això en treballs previs publicats per altres grups de recerca, així com en estudis de modelització informàtica en els quals es va comprovar la capacitat potencial de diferents molècules per a inhibir la proteasa. "Amb aquesta informació, seleccionem aliments vegetals rics en aquestes molècules prèviament identificades per la seva acció inhibitòria i avaluem els extractes obtinguts a partir d'ells", apunta Carla Guijarro.

I el resultat va ser que els extractes derivats de la cúrcuma, mostassa i una espècie silvestre de crucíferes produïen la major inhibició de la proteasa a la concentració avaluada. I entre ells, l'extracte derivat de la cúrcuma va ser el que va oferir els resultats més positius.

"Fins avui, altres treballs havien predit mitjançant models informàtics l'afinitat que diferents compostos continguts en la cúrcuma presenten per la 3CLPro, la qual cosa es tradueix en un potencial per a fer-los servir com a inhibidors d'aquesta", indica la investigadora.

En el seu cas, han avaluat un extracte que van obtenir a partir de rizoma de cúrcuma "obtenint el primer resultat in vitro positiu d'aquesta activitat inhibitòria". "És més, vam obtenir igualment resposta positiva quan assagem un producte comercial purificat de curcuminoides, per tant, els resultats d'aquest treball donen suport als resultats avançats per models informàtics", explica Carla Guijarro.

Segons destaca l'equip del COMAV de la UPV, aquest estudi obre la via a futures recerques per a determinar quin compost o combinació de compostos presents en aquests extractes obtinguts són responsables de l'activitat inhibitòria de proteasa.

"En qualsevol cas, aquests resultats són una primera aproximació al potencial que poden tenir diversos extractes vegetals i/o compostos naturals presents en els mateixos com a eina per a inhibir l'activitat de la covid", conclou Carla Guijarro.