Cada any es diagnostiquen a Espanya uns 44.000 casos de depressió resistent al tractament (DRT), cosa que indica que té una incidència mitjana de 0,93 per cada 1.000 persones, amb un augment del cost economicosocial que passa de 4.147 euros per als casos de depressió major a 6.096 en casos de resistència al tractament.

Aquest és el resultat d’un estudi fet per investigadors del Ciber de Salut Mental dirigit per Eduard Vieta (Hospital Clínic-Idibaps) i per Víctor Pérez Sola (Hospital del Mar-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), amb la col·laboració del Ciber d’Epidemiologia i altres experts, donat a conèixer amb motiu del Dia Europeu contra la Depressió.

El treball, que publica la revista Journal of Affective Disorders, explica que dins de les depressions existeix un subgrup de pacients que no respon bé als tractaments habituals, i que pateixen l’anomenada Depressió Resistent al Tractament (DRT), la prevalença, càrrega econòmica i impacte social de la qual encara no s’havia quantificat.

Ara, l’estudi ha conclòs que la DRT tindria una incidència a Espanya de 0,93/1.000 persones, la qual cosa significa que cada any hi ha 44.000 persones noves que pateixen aquesta forma de depressió.

Els investigadors van fer un estudi observacional a partir de la base de dades Big Pac espanyola, registres mèdics electrònics de centres d’atenció primària, hospitals i ambulatoris específics de salut mental del sistema sanitari públic espanyol i dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de costos sanitaris i incapacitats.

Van analitzar una mostra de 21.630 pacients de més de 18 anys (amb una edat mitjana de 53 anys i un 67,2% dones) amb trastorn depressiu major, dels quals 3.559 van complir els criteris de depressió resistent al tractament, és a dir, que durant el primer any fracassa l’administració de 2 o més antidepressius diferents, inclosos antipsicòtics com el liti, en períodes de tractament d’almenys 90 dies.

La taxa d’incidència anual de la DRT en la població estudiada entre 2015 i 2017 és de 0,59, 1,02 i 1,18/1.000 persones-any respectivament, establint una mitjana de 0,93/1.000. L’estudi també ha estimat l’impacte econòmic del trastorn depressiu major, establint el cost mitjà total per pacient en 4.147 euros, mentre en els casos de la depressió resistent al tractament ascendeix a 6.096 euros de mitjana.

Segons va explicar Eduard Vieta, és la primera vegada que es quantifica «l’impacte econòmic de la malaltia tenint en compte costos directes, pèrdua de productivitat i discapacitat permanent» i constata que «la incidència a Espanya és similar a les dades recents a altres països europeus».

La depressió resistent al tractament s’associa amb una pitjor qualitat de vida, major comorbilitat, discapacitat social i ocupacional i pitjors resultats terapèutics, segons va destacar el cap de grup del Cibersam a l’Hospital del Mar de Barcelona, Víctor Pérez Sola, que també va destacar que la DRT s’associa a «una major taxa de comorbilitat i suïcidi».