Entre 90.000 i 105.000 persones amb malalties cròniques en fase avançada necessiten atenció pal·liativa a Catalunya, segons va informar la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat. S’estima que a Catalunya el 60% dels malalts oncològics i el 30% dels malalts no oncològics requereixen aquestes cures, i que un 66% de les persones que requereixen atenció pal·liativa la reben. Els tumors són la malaltia que suposa el percentatge més alt perquè causa més d’un 40% de les defuncions susceptibles de cures pal·liatives i més d’un 25% del total de les defuncions.

L’OMS estima que 40 milions de persones al món necessiten cures pal·liatives, de les quals el 78% viuen a països de renda baixa i ingrés mitjà, i de les quals les reben un 14%.

La Generalitat va assegurar que la Conselleria de Salut treballa per aconseguir «que totes les persones amb necessitats pal·liatives rebin aquestes atencions» i hi tinguin un accés equitatiu.

A Catalunya, al 2019 un 66% de les persones que van morir per malalties candidates a atenció pal·liativa hi van poder accedir, però encara queda «un marge de millora» per garantir que tothom pugui comptar amb aquestes intervencions. En aquest sentit, l’atenció al final de la vida és una de les línies estratègiques del Pla director sociosanitari (PDSS).