Els científics porten molt de temps suggerint que dormir el temps suficient a la nit és vital per mantenir-se sa. Tot i això, pocs estudis destaquen la necessitat de dormir suficient durant els primers mesos de vida. Un nou estudi realitzat per investigadors del Brigham and Women’s Hospital, el Massachusetts General Hospital i altres centres dels Estats Units suggereix que els nadons que dormen més temps i es desperten menys durant la nit tenen menys probabilitats de patir sobrepès a la infància, segons publiquen a la revista Sleep.

«Mentre que la relació entre la manca de son i l’augment de pes està ben establerta en adults i nens grans, aquest vincle no s’ha reconegut prèviament en els nadons -apunta la coautora de l’estudi, Susan Redline, metgessa sènior a la Divisió de Son i Trastorns Circadians al Brigham’s Hospital. En aquest estudi, vam descobrir que no només un son nocturn més curt, sinó també despertar-se més vegades, estaven associats amb més probabilitat que els nadons tinguessin sobrepès en els primers sis mesos de vida».

Per dur a terme aquesta investigació, Redline i els seus col·legues van observar 298 nadons a l’Hospital General de Massachusetts entre el 2016 i el 2018. Després van monitoritzar els seus patrons de son utilitzant rellotges d’actigrafia de turmell, dispositius que mesuren els patrons d’activitat i descans durant diversos dies. Els investigadors van extreure dades de tres nits a les marques d’un i sis mesos, mentre els pares portaven diaris de son, registrant els episodis de son i vigília dels seus fills.

Per recollir les mesures de creixement, els científics van mesurar l’alçada i el pes dels nens i en van determinar l’índex de massa corporal. Els nadons es van classificar com amb sobrepès si eren dins o per sobre del percentil 95 de les taules de creixement de l’Organització Mundial de la Salut.

En particular, van descobrir que només una hora més de son es correlacionava amb una disminució del 26% en el risc de sobrepès dels nadons. A més, els nadons que es despertaven menys durant la nit presentaven un risc menor d’augment de pes. Tot i que el motiu exacte d’aquesta correlació no està clar, els científics especulen que dormir més fomenta les pràctiques rutinàries d’alimentació i l’autoregulació, factors que mitiguen l’excés de menjar.

Ampliació de l’estudi

En el futur, els investigadors pretenen ampliar aquest estudi per avaluar l’impacte dels patrons de son en el creixement durant els dos primers anys de vida i identificar els factors clau que intervenen en la correlació entre el son i l’augment del pes. També pretenen avaluar les intervencions per promoure hàbits de son saludables.

«Aquest estudi destaca la importància d’un son saludable a totes les edats -destaca Redline-. Els pares han de consultar els seus pediatres sobre les millors pràctiques per promoure un son saludable, com mantenir horaris de son consistents, proporcionar un espai fosc i tranquil per dormir i evitar tenir biberons al llit».