Un estudi d’investigadors de l’Hospital del Mar de Barcelona, ​​de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i de l’Hospital Son Espases ha demostrat que la combinació d’un antibiòtic nou, la ceftazidima/avibactam, amb altres antibiòtics, permet tractar infeccions per variants de Pseudonomes aeruginosa resistents a tots els tractaments existents. El treball, que publica Microbiology Spectrum, ha analitzat in vitro l’eficàcia dels diferents tractaments i de les seves combinacions per determinar la seva efectivitat contra variants d’aquest bacteri que mostren resistència a tots els medicaments existents.

L’Organització Mundial de la Salut ha identificat la resistència als antibiòtics com una de les principals amenaces per a la salut mundial. La infecció per Pseudomonas aeruginosa pot provocar pneumònia, problemes cardíacs i sèpsies, sobretot en persones immunodeprimides.

El bacteri Pseudomonas aeruginosa és present a tot el món en diferents variants. La seva capacitat per escapar-se dels tractaments antibiòtics existents el converteix en una de les principals preocupacions en aquest camp. De fet, entre el 10 i el 40% de les infeccions que provoca aquest bacteri a Espanya són responsabilitat de variants que no responen als medicaments disponibles. És un organisme oportunista, que afecta sobretot persones immunodeprimides, i pot provocar problemes que van de lleus a molt greu, com la pneumònia, afectacions cardiovasculars i sèpsies.

El treball, realitzat en mostres in vitro de set variants del bacteri, inclòs el predominant a Catalunya, va consistir a comprovar l’efectivitat del ceftazidima/avibactam sol i en combinació amb altres antibiòtics. «L’objectiu és, amb les eines de què disposem en aquests moments, optimitzar els tractaments», explica la doctora Milagro Montero, autora principal del treball i metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar. «En aquest cas, es tracta de bacteris resistents a tots els tractaments, i analitzem com utilitzant un antibiòtic davant del qual mostren resistència, en combinació amb un altre, l’eliminem», afegeix.

Segons els resultats, «en més del 80% de les variants resistents a ceftazidima/avibactam, aquestes combinacions funcionen, i en una, la combinació elimina totes les variants resistents a l’antibiòtic de referència», destaca la doctora Montero. Així, la combinació de ceftazidima/avibactam amb amikacina o aztreonam va aconseguir una eficàcia del 85,7%, que va arribar al 100% en el cas de la combinació amb colistina. Per contra, l’assaig amb meropenem va quedar amb una eficàcia per sota del 30%.

Pacients sense alternativa

Aquests resultats fan que els investigadors plantegin la necessitat de fer un assaig clínic per avaluar l’eficàcia en humans d’aquestes combinacions d’antibiòtics. Però, de moment, l’estudi permet tenir una alternativa de tractament per a pacients sense cap altra alternativa.