Un equip del Servei d’Ortopèdia i Traumatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat ha utilitzat, per primera vegada a Espanya, la realitat augmentada en una intervenció d’escoliosi. La pacient que s’ha beneficiat d’aquesta nova tecnologia -anomenada ClarifEye, Navegació Quirúrgica per Realitat Augmentada, desenvolupada per Philips- és una jove de Bilbao de 16 anys que patia una escoliosi amb una curvatura de la columna vertebral de 70 graus que l’obligava a caminar inclinada cap a un costat, va explicat l’hospital en un comunicat.

Les persones que presenten una curvatura de la columna tan pronunciada també poden patir dolor sever d’esquena, insuficiència respiratòria, cardíaca o problemes de compressió medul·lar.

Gràcies a la realitat augmentada, els cirurgians ortopèdics poden disposar d’imatges de la zona que intervenen fusionades en temps real amb altres imatges de la planificació de la cirurgia. Aquesta juxtaposició d’imatges permet al cirurgià dur a terme la intervenció segons el planificat, i els ajuda a introduir al lloc precís el 94% dels cargols que han de col·locar a la columna del pacient per corregir la curvatura.

Avantatges de la nova tècnica

Fins ara, els cirurgians feien servir l’anomenada tècnica «mans lliures», que consisteix a prendre referències anatòmiques i fer palpacions amb l’ajuda de l’instrumental quirúrgic per determinar on cal introduir els cargols.

S’estima que mitjançant aquesta tècnica entre un 20% i un 40% dels cargols es col·loquen de manera no tan precisa, mentre que amb la nova tecnologia de realitat augmentada aquest percentatge baixa fins al 6%, reduint ostensiblement el risc de reintervenció.

Des de l’equip de cirurgia de la columna del Servei d’Ortopèdia i Traumatologia del Sant Joan de Déu, els doctors Alejandro Peiró i Imma Vilalta van destacar que la realitat augmentada és especialment útil quan la presa de referències anatòmiques és dificultosa, com passa en el cas de deformitats molt severes, quan les vèrtebres no tenen una forma normal i existeix a més una malformació vertebral.

Sobre això, van apuntar que la tecnologia ClarifEye serà especialment útil per intervenir de manera no invasiva les escoliosis menys greus –les que no requereixen resecció òssia– i que fins ara es realitzaven mitjançant cirurgia oberta.

Així mateix, especialistes del Sant Joan de Déu estan treballant per estendre aquesta tecnologia a altres àmbits com ara la cirurgia tumoral, la cirurgia correctora de les displàsies esquelètiques o la cirurgia correctora de deformitats i malformacions complexes d’extremitats.

«A través de la innovació, volem contribuir a millorar els procediments i ajudar els professionals sanitaris a complir el quàdruple objectiu de millorar els resultats de salut, millorar l’experiència del pacient i la satisfacció del personal, i reduir el cost de l’atenció sanitària», va dir el directiu de Philips Karim Bousseba.