Un grup d’investigadors de l’Institut Biosanitari de Granada ha identificat que els nivells baixos d’un gen anomenat TCL6 poden estar associats a una supervivència més gran en la leucèmia infantil. Malgrat els avenços científics de les últimes dècades, el càncer continua sent la principal causa de mortalitat a la població pediàtrica.

Tot i que el càncer infantil és poc freqüent, amb una incidència anual de 144 casos per cada milió de nens i avui dia amb una taxa de curació d’un 80%, les leucèmies són més prevalents amb aproximadament el 30% dels casos. Es diagnostiquen al voltant de 350 leucèmies a l’any a Espanya i, encara que les taxes de curació són elevades, la leucèmia infantil continua sent la neoplàsia que provoca més morts en menors de vint anys.

Dins la leucèmia infantil hi ha diversos tipus i la limfoblàstica aguda és la més freqüent a l’edat pediàtrica, caracteritzada per alteracions cromosòmiques anomenades translocacions, amplificacions i aneuploïdies. Les alteracions tenen implicacions importants per al diagnòstic, classificació i pronòstic de la malaltia.