El 74% dels problemes derivats de la vacunació contra la covid-19 a Espanya els han patit dones, i per franges d'edat, el 87% de les complicacions les han viscut persones d'entre 18 i 65 anys. Així consta en l'últim informe de Farmacovigilància publicat aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat, que recull que des de l'inici de la pandèmia fins al 6 de febrer, a Espanya s'han registrat un total de 60.030 notificacions d'«esdeveniments adversos» relacionats amb la vacunació contra el coronavirus. Aquesta xifra equival a 62 notificacions per cada 100.000 dosis administrades. El 70% de les complicacions han estat comunicades per professionals sanitaris i el 30% per la ciutadania. Per grups d'edat i sexe, entre els menors de 12 anys s'han comptabilitzat 81 reaccions adverses en nens i 76 en nenes i entre els 12 i els 17 anys, 510 i 463, respectivament.

Però en el cas dels adults, les dones amb problemes després de la vacunació gairebé tripliquen als homes: 39.249 casos davant de 12.699. La tendència continua en el cas dels majors de 65 anys: 1.947 homes van patir efectes adversos davant de 3.860 dones. De les 60.030 notificacions totals, 11.873 van ser considerades greus. Aquesta classificació inclou qualsevol esdeveniment advers que requereixi o prolongui l'hospitalització, doni lloc a una discapacitat significativa, persistent, malformació congènita, posi en perill la vida o resulti mortal. Del total de notificacions, 400 van ser per defunció, encara que l'informe de Farmacovigilància precisa que aquests esdeveniments no poden considerar-se relacionats amb les vacunes pel sol fet de notificar-se. «En la gran majoria dels casos notificats en els quals consta informació sobre els antecedents mèdics i la medicació concomitant, la defunció es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient i/o altres tractaments que estigués prenent i les causes de defunció són diverses, sense presentar-se un patró homogeni», remarca el Ministeri de Sanitat.

Els problemes notificats amb més freqüència continuen sent els trastorns generals (febre i dolor en la zona de vacunació), del sistema nerviós (cefalea i marejos) i del sistema musculoesquelètic (miàlgia i artràlgia). Segueixen en avaluació els trastorns menstruals, com les alteracions en la quantitat de sagnat o la durada del cicle. Encara que les dades disponibles fins al segon semestre de 2021 no donaven suport a la hipòtesi d'una possible relació causal d'aquests trastorns amb les vacunes, recentment s'han donat a conèixer els resultats de dos estudis que suggereixen un augment en la freqüència d'aquests trastorns després de la vacunació, «amb canvis lleus i transitoris en els cicles menstruals».

Respecte a l'embaràs i la lactància, no es mostren efectes negatius en la dona vacunada durant el segon o el tercer trimestre ni en el nounat, i no hi ha nova informació sobre l'augment del risc d'avortament espontani en el primer trimestre. Segons el tretzè informe de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), fins al passat 6 de febrer de 2022 es van administrar a Espanya 97.044.262 dosis de vacunes enfront de la covid-19.