Neurocientífics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han avaluat positivament la utilització pautada de la cafeïna com a part de l'arsenal terapèutic per pal·liar alguns dels símptomes del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), davant la controvèrsia sobre l'ús de certs medicaments. Els investigadors de la UPC han fet una revisió d'estudis preclínics en models animals i han conclòs que el consum pautat de cafeïna pot incrementar l'atenció i la capacitat de retenció en adolescents i adults amb TDAH, una patologia psiquiàtrica el diagnòstic de la qual s'ha incrementat de forma exponencial en els últims 20 anys.

Els experts estimen que actualment el TDAH afecta entre un 2% i un 5% de la població infantil a Espanya, una mitjana d'un o dos menors per aula, i fins i tot el 4% de la població adulta. Malgrat aquesta alta incidència, el tractament d'aquesta patologia i el seu abordatge terapèutic són discutits i molt diversos en funció de cada pacient, dels símptomes que presenta i de la seva intensitat. Per això, els científics investiguen diferents components i substàncies que siguin capaces d'oferir noves oportunitats de tractament per als pacients diagnosticats amb TDAH. Ara, investigadors de la UOC, coordinats pel professor de Neurociència Diego Redolar, investigador del grup Cognitive NeuroLab, han analitzat la possibilitat d'incloure la cafeïna dins de l'arsenal terapèutic útil per mitigar alguns símptomes del TDAH davant la polèmica sobre l'ús d'alguns medicaments, com el metilfenidat.

Beneficis de la cafeïna pautada

La investigació, una revisió sistemàtica d'estudis en animals publicada en accés obert a la revista científica 'Nutrients', ha conclòs que el consum pautat de cafeïna pot incrementar l'atenció i la capacitat de retenció en adolescents i adults que pateixen aquest trastorn. «L'arsenal terapèutic per pal·liar el TDAH és limitat i existeix cert debat al voltant de l'ús d'alguns tipus de medicaments i estimulants, sobretot durant la infància o l'adolescència. Per això, valorem estudiar l'eficàcia d'altres substàncies com la cafeïna», ha explicat Javier Vázquez, investigador també del grup Cognitive NeuroLab.

Segons els autors, aquesta és la primera revisió sistemàtica que s'ha fet i els seus resultats vinculen el consum de cafeïna en diferents models animals de TDAH amb un increment en l'atenció i la concentració, beneficis en l'aprenentatge i reforços de certs tipus de memòria. «Aquesta substància millora els procediments cognitius i augmenta la capacitat i flexibilitat d'atenció, tant en l'atenció espacial i selectiva com en la memòria de treball i a curt termini», ha recalcat Vázquez, que ha assegurat que el tractament controlat amb cafeïna «no altera la pressió arterial ni comporta una pujada o una baixada del pes corporal».

No afecta la hiperactivitat

No obstant això, els investigadors admeten que la cafeïna serveix per a aquests símptomes, però els resultats no són clars en relació amb altres símptomes característics del TDAH, com la hiperactivitat i la impulsivitat. «En els diagnòstics en els quals el problema és purament d'atenció, la cafeïna pot ser una teràpia adequada; ara bé, si existeix una presència simptomatològica d'hiperactivitat o impulsivitat, cal ser més prudent», ha puntualitzat Vázquez, que ha recordat que «el TDAH no està degudament diagnosticat en adults, tot i que sí que existeix molt diagnòstic en etapes infantojuvenils».

«No estem en contra de la medicació per al TDAH, però sí que estem oberts a investigar totes les opcions possibles per millorar aquest tipus de trastorns i poder utilitzar la cafeïna des del punt de vista terapèutic sota totes les supervisions mèdiques corresponents, mitjançant un tractament planificat i un seguiment», ha conclòs Vázquez.