L'IDIBGI i l'ICO de Girona participen en un projecte de recerca europeu que vol establir un mètode per personalitzar els tractaments de càncer en funció de cada pacient. Per fer-ho, els investigadors sistematitzaran la interpretació de la seqüenciació de tumors a l'hora de prendre decisions clíniques. Això farà que els metges puguin seleccionar un tractament o un altre en funció de l'eficàcia que tingui en cada pacient. El projecte compta amb 17 socis d'arreu d'Europa i estarà liderat per IRB Barcelona. A més, hi haurà dues associacions de pacients que podran participar en el disseny d'aquesta medicina personalitzada per a pacients de càncer. El projecte preveu una durada de cinc anys i compta amb un finançament de 10 milions d'euros.

Amb l'objectiu de dissenyar un tractament personalitzat i més eficaç en el tractament contra el càncer, l'IDIBGI i l'ICO Girona participen en un projecte europeu que treballa per interpreta el perfil de les mutacions d'un tumor i a partir d'aquí els metges puguin pactar un tractament adequat a cada pacient. El projecte està liderat per Núria López-Bigas, investigadora de l'ICREA i cap del laboratori de l'IRB Barcelona. Per part de l'IDIBGI hi participa el cap del grup de genètica cardiovascular, Ramon Brugada, i els membres del grup d'Oncologia Clínica de Precisió, Joan Brunet i Joaquim Bosch.

L'eina que analitza les vulnerabilitats de cada tumor s'anomena Cancer Genome Interpreter i utilitza mètodes computacionals d'aprenentatge automàtic que sistemàticament extreuen informació de les mutacions que hi ha en els milers de tumors que s'observen (28.000 tumors de 66 tipus de càncer fins a l'actualitat). L'objectiu és aprendre d'aquestes mutacions per interpretar millor les variants que té cada pacient.

Amb la interpretació que elabori aquesta eina que desenvolupa el grup de recerca permetrà elaborar un informe a l'oncòleg i aquest decidirà quin és el tractament més eficaç per al pacient.

Un dels punts més forts del projecte és que incorpora dues associacions de pacients com a socis. La idea és que participin de forma activa en el procés de la medicina personalitzada en el càncer i per això el sistema també generarà informes per als pacients que ho demanin. Per altra banda, el projecte vol posar en valor la importància de la informació i fer que els pacients siguin conscients que poden ajudar a millorar el sistema si comparteixen les dades moleculars dels tumors i la seva informació clínica.

En la versió actual, el Cancer Genome Interpreter es nodreix de les dades de genomes seqüenciats procedents de 28.000 pacients, de més de 60 tipus diferents de càncer, posades a disposició de la comunitat científica en bases de dades públiques. A mesura que es van incorporant a aquestes bases de dades nous tumors seqüenciats, els mètodes computacionals d'aprenentatge automàtic van millorant les seves prediccions i, en conseqüència, s'aconsegueix una interpretació millor de les mutacions per als pacients següents.

Incloent-hi les associacions de pacients, l'IRB Barcelona col·laborarà en aquest projecte amb 17 entitats europees de diferent tipologia, que ofereixen experiències complementàries per abordar la implementació de la medicina personalitzada del càncer, des de tots els angles, en els sistemes de salut europeus.