Quiosc

Diari de Girona

Nova regulació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Govern ha aprovat una nova regulació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per introduir canvis que reforcin el seu caràcter participatiu en les polítiques públiques de salut i la presència a tot el territori.

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya té com a finalitat actuar com a òrgan de participació i consulta entre el Departament de Salut i les entitats de pacients de l’àmbit del sistema català de salut.

Entre les novetats aprovades, destaca la creació de dos nous òrgans: l’Assemblea, que serà l’òrgan representatiu de les entitats, i les comissions territorials, que donaran veu als pacients de tot Catalunya.

Entre les funcions de l’Assemblea, destaquen l’aportació i debat d’iniciatives en matèria de salut i l’aprovació de l’informe anual de les actuacions dutes a terme pel Consell. Quant a les comissions territorials, se’n crearà una, com a màxim, per a cada regió sanitària i formaran part del plenari del Consell Consultiu.

Compartir l'article

stats