L'Institut Mèdic d'Oncologia Avançada (INMOA) i l'Institut de Radiocirurgia Avançada (IRCA) es converteixen en els primers centres a oferir, gràcies a les seves tecnologies innovadores, un tractament estàndard basat en la combinació de la radioteràpia amb ZAP-X i la hipertèrmia electromodulada (oncothermia) al pacient oncològic amb recidives de tumors al cap i coll.

En els tumors de cap i coll (faringe, laringe, llengua, nasofaringe, amígdala, cavum…) és freqüent que, en cas de tenir una recidiva (el tumor que torna a aparèixer), sigui de manera localitzada: on era a la zona original i/o a les zones properes. El tractament ideal en molts d'aquests casos seria la radioteràpia, però com que molts pacients ja han rebut radioteràpia prèviament, no poden tornar a ser tractats amb altes dosis de radiació ja que tindrien efectes secundaris intolerables, per això se sol desestimar en la majoria de les ocasions.

La hipertèrmia electromodulada d'INMOA augmenta l'oxigenació intratumoral, i això augmenta l'eficàcia de la radioteràpia sense augmentar-ne els efectes secundaris. La innovadora tecnologia del ZAP-X d'IRCA ofereix als pacients grans beneficis en el tractament com una alta precisió, cosa que facilita que es disminueixin els possibles efectes secundaris.

Si combinem totes dues tecnologies, unim una radioteràpia més eficaç amb dosis menys elevades i altament precisa, cosa que augmenta les possibilitats de control tumoral alhora que preserva la qualitat de vida dels pacients. La hipertèrmia en combinació amb radioteràpia en tumors de cap i coll compta amb evidències totalment demostrades (tipus I) tant a Europa com a Espanya i així consta en la informació que transmet la SEOR (Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica) a la seva pàgina web, a la secció d'hipertèrmia.

Els avantatges de tots dos tractaments junts permeten millorar el control tumoral. De fet, fins i tot podrien evitar procediments tan invasius i amb tantes seqüeles com pot ser una laringectomia. Aquesta intervenció consisteix a treure al pacient la laringe i fer un orifici a la zona traqueal perquè pugui respirar o intentar aprendre a parlar; cosa que resulta molt complicat a causa de la pèrdua de les cordes vocals. Així mateix, es presenten dificultats pel que fa a l'alimentació.

L'estreta col·laboració entre IRCA i INMOA per a aquest tipus de tractament permet no només millorar el control tumoral i reduir les necessitats de cirurgies com la indicada prèviament (laringectomia), sinó també optimitzar els temps d'aquestes teràpies; un aspecte molt important per aconseguir els millors resultats i qualitat de vida per al pacient.

Beneficis de l'Oncothermia i el ZAP - X

L’ús d'aquestes dues tecnologies ofereix al pacient un tractament potencialment més eficaç i molt menys invasiu que altres opcions, cosa que li permetrà gaudir d'una qualitat de vida més gran durant el transcurs de la malaltia i una possibilitat més gran de curació.

La tecnologia del ZAP - X està dissenyada específicament per a tumors de la zona craniocervical, i ofereix una gran precisió a l'hora de la radiació de la zona d'una manera no invasiva per al pacient. A més, en no treballar amb fonts de cobalt no necessita una sala bunqueritzada, per això l'experiència del pacient serà molt més tranquil·la i confortable, ja que el tractament es realitza en una sala que compta amb grans finestrals que faciliten l'experiència més agradable del pacient comparat amb els tradicionals búnquers de radioteràpia.

La radioteràpia produeix moltes vegades un dany subletal a les cèl·lules malignes (es poden reparar). És l'oxigen el que aconsegueix que aquest dany moltes vegades es fixi a l'ADN i es converteix en letal per a les cèl·lules cancerígenes. Els tumors es caracteritzen per ser molt pobres en oxigen, entre altres coses, perquè tenen vasos sanguinis molt fins i de mala qualitat. Això és especialment important en casos on hi ha hagut una radioteràpia prèvia que també pot deteriorar els vasos sanguinis. Mitjançant la hipertèrmia que realitzen a INMOA, es produeix una vasodilatació intratumoral, que augmenta l'oxigenació i també la radiosensibilitat (l'eficàcia de la radioteràpia). És per això que dosis més baixes de radiació, com les que de vegades cal donar en el cas d'una reirradiació per evitar efectes secundaris intolerables, són igualment molt eficaces quan es combinen amb hipertèrmia. Gràcies a aquesta combinació d'una radioteràpia d'alta precisió amb el ZAP-X i la hipertèrmia electromodulada que fan a INMOA, es poden aconseguir bons resultats de control tumoral, amb dosis de radioteràpia segures per al pacient i que no afectin de manera molt significativa la qualitat de vida.

Casos d'èxit

Com comentàvem prèviament, la radioteràpia combinada amb hipertèrmia en tumors de cap i coll compta amb evidències totalment demostrades (tipus I). De fet, a Espanya ja es pot parlar del primer cas d’èxit.

És una pacient de 51 anys que el 2020 va ser diagnosticada d'un càncer de mama dreta. Després de diversos anys arrossegant mal de cap constant, finalment se li va diagnosticar una metàstasi força gran a la zona cerebral que es manifestava amb cefalees focalitzades a la regió frontal i també marejos.

A dia d'avui compta amb 3 sessions de radioteràpia i 5 d'hipertèrmia, i en 6/8 setmanes, ja hi ha hagut una resposta positiva, on el tumor gairebé no apareix. A més, i una de les coses més importants és que la pacient no ha tingut cap efecte secundari.

Aquest cas demostra que la combinació que s'està duent a terme a IRCA i INMOA, de radiocirurgia amb hipertèrmia potencia les possibilitats de resposta dels pacients ja que, en augmentar l'oxigenació dins del tumor, també augmenta la resposta de la radioteràpia.

Equip de doctors

Aquesta aliança de tots dos centres ve de la mà de l'oncòloga Elisabeth Arrojo d'INMOA i els especialistes Kita Sallabanda, neurocirurgià i Morena Sallabanda, oncòloga, d'IRCA, referents internacionals de l'àmbit sanitari.