Patir una infecció respiratòria com bronquitis o pneumònia durant la primera infància s’ha vinculat a més risc de mort primerenca per malalties respiratòries a l’edat adulta, en un estudi publicat a The Lancet. La investigació, realitzada amb dades de 3.589 britànics del 1946 al 2019, va trobar que aquells que van patir una infecció del tracte respiratori inferior (IVRI) abans dels 2 anys tenien un 93% més de probabilitats de morir prematurament entre els 26 i els 73 anys per malalties respiratòries, al marge de factors socioeconòmics i de si fumaven o no.

L’anàlisi va oferir una taxa del 2,1% de mort prematura d’adults per malalties respiratòries entre els que van tenir una IVRI a la primera infància, davant d’un 1,1% entre els que no la van patir.

Aquest és el primer estudi del seu tipus que abasta gairebé vuit dècades i, encara que té limitacions -per exemple, no registra si la persona afectada va ser un nadó prematur o si hi havia fumadors al seu entorn- serveix per alertar que les morts prematures per patologies respiratòries a l’edat adulta poden tenir el seu origen a la infància i no estar necessàriament relacionades amb hàbits com el tabaquisme.

Fins ara se sabia que les IVRI infantils estan relacionades amb el desenvolupament de deficiències de la funció pulmonar en adults, asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però no se sabia si estaven lligades a una mort primerenca.

L’estudi calcula que les IVRI a la primera infància van estar vinculades amb un excés de 179.188 morts a Anglaterra i Gal·les durant els 47 anys entre 1972 i 2019, cosa que equival a un 20,4% de totes les morts prematures per malalties respiratòries en aquest període. Un 57,7% d’aquests decessos s’atribueixen al tabaquisme.

Les infeccions de les vies respiratòries inferiors abans dels 2 anys només es van associar amb més risc de mort prematura per malalties respiratòries i no per altres malalties, com cardíaques o càncers, s’indica a The Lancet. Les malalties respiratòries cròniques representen un important problema de salut pública, amb uns 3,9 milions de morts el 2017 -la majoria per MPOC-, un 7% del total de morts a tot el món, explica l’estudi.

L’autor principal, James Allinson, de l’Imperial College London, observa que «actualment, les mesures preventives per a les malalties respiratòries dels adults se centren en els factors de risc de l’estil de vida, com ara el tabaquisme». Tot i això, els resultats d’aquest estudi demostren que cal «optimitzar la salut infantil», «sobretot abordant la pobresa en la infància», afirma.

Impacte posterior

«Les proves que suggereixen un origen a la infància de les malalties cròniques en adults també ajuden a qüestionar l’estigma que totes les morts per malalties com la MPOC estan relacionades amb factors d’estil de vida» com fumar, explica. Rebecca Hardy, de la universitat anglesa de Loughborough i l’University College de Londres, apunta que «els esforços per reduir les infeccions respiratòries infantils podrien tenir un impacte en la lluita contra la mortalitat prematura per malalties respiratòries més endavant a la vida».