Es va pensar que el cicle de l'aigua de la Terra era resistent a la intromissió humana, però una nova anàlisi mostra que els subministraments d'aigua cap a les plantes i el terra, que són crítics per generar pluges, es troben en un descens perillós. La ruptura d'aquest cicle podria derivar, si no és solucionada a temps, en desequilibris ambientals, climàtics, socials i productius greus. Per si això no fos prou, l'esgotament de les aigües subterrànies i el consegüent augment del nivell del mar provoquen que el planeta es desplaci sobre el seu eix. 

Un nou estudi dirigit pel científic Johan Rockström, de l'Institut Potsdam per a la Recerca de l'Impacte Climàtic, a Alemanya, analitza al detall la influència humana sobre el cicle de l'aigua les darreres dècades, centrant-se en l'alteració del flux d'aigua superficial i la extracció desmesurada d'aigua subterrània. Els resultats, publicats recentment a la revista Nature, indiquen que estem davant d'un punt d'inflexió: si no canviem a temps, tot el sistema terrestre podria veure's severament afectat . 

Un món inestable

Segons un article publicat a New Scientist, el cicle hidrològic està sent greument afectat pel doble cop del canvi climàtic i la degradació de la terra: es tracta d'un sistema complex i interconnectat, que permet la circulació d'aigua dolça entre rius, llacs, aiguamolls, aigües subterrànies, gel, vapor d'aigua a l'atmosfera, núvols i precipitacions. 

Com a conseqüència d'això, algunes zones del planeta s'estan tornant més humides i d'altres de més seques. En altres paraules, la distribució en gran part estable de la pluja en què els humans van evolucionar i florir ja no existeix. La humanitat ha ingressat a l'Antropocè , una nova època geològica en què les pressions humanes han posat el sistema de la Terra en una trajectòria que s'allunya ràpidament de l'estat estable de l'Holocè, que es va viure en els darrers 12.000 anys. 

Aquesta estabilitat al sistema de la Terra , del qual el cicle de l'aigua és una part vital, ha permès sostenir el món tal com el coneixem. Precisament, l'estabilitat i la resiliència del sistema Terra i el benestar humà estan inseparablement vinculats, cosa que aparentment hem oblidat en els darrers temps.  

Límits superats

En estudis previs, Rockström i els seus col·legues van desenvolupar el concepte de "límits planetaris" , en forma de nou sistemes globals de suport a la vida que la humanitat hauria de mantenir dins de certs límits, per assegurar una Terra habitable a llarg termini. Un d'ells va ser l'ús d'aigua dolça : el 2009, van determinar que encara estava dins de límits segurs. 

Definir aquest límit com un consum de no més de 4.000 quilòmetres cúbics d'aigua dolça per any: per als científics, en aquell moment el consum real era de 2.600 quilòmetres cúbics anuals. El 2019, una revisió va indicar que l'ús global d'aigua dolça encara estava dins de límits segurs, però que el ritme de l'activitat humana podria derivar que aquest límit se sobrepassi a mitjan segle . 

Ara, el nou estudi de Rockström i el seu equip marca que la situació ha fet un salt dramàtic. L'anàlisi original dels límits planetaris només considerava l'extracció d'aigua dolça. A l'últim treball, els investigadors van fer una anàlisi més detallada i van crear dos nous límits d'aigua dolça: alteració del flux d'aigua superficial i extracció d'aigua subterrània . 

Van comprovar que tots dos límits estan sent sobrepassats: en el cas de l'aigua superficial, clau per a la biodiversitat d'aigua dolça, l'aigua potable, la pesca, els fluxos en els sistemes fluvials, els aiguamolls, les plantes i les pluges, van verificar que un terç de les àrees terrestres, que allotgen la meitat de la població mundial, han excedit els límits aconsellables que s'han fixat en una disminució o augment del 20% sobre el flux natural. 

GAIREBÉ LA MEITAT DE LES CONQUES D‟AIGUA SUBTERRÀNIA EN PERILL

La situació de les aigües subterrànies encara és més complexa. En aquest cas, els investigadors van definir el límit com una extracció que no excedeixi la reposició: segons els seus càlculs, el 47% de les conques d'aigua subterrània del món estan en declivi . Això és més que suficient per empènyer el sistema més enllà del límit global. 

En una altra investigació publicada aquest any, un grup de científics va demostrar que la humanitat ha extret tanta aigua subterrània que el planeta s'ha desplaçat sobre el seu eix : la combinació de l'esgotament de les aigües subterrànies i l'increment al nivell del mar va provocar la deriva del pol de rotació de la Terra.

A partir d'aquestes dades al voltant del cicle de l'aigua, els científics van concloure que les interdependències entre un desenvolupament humà equitatiu i un sistema terrestre estable i resilient requereixen l'avaluació immediata de límits segurs i justos, com l'única manera d'evitar situacions encara més complexes, que desestabilitzin irreversiblement el sistema de la Terra . 

REFERÈNCIA

Safe and just Earth system boundaries. Johan Rockström et al. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8