20 de febrer de 2015
20.02.2015
40 Años
40 Años

Mifas critica a Lloret els problemes d'accessibilitat en una obra recent

L'entitat afirma que els treballs al voltant del Centre Cívic Can Sabata no compleixen la normativa

23.02.2015 | 07:03
Una imatge del pendent superior al 6% des de la carretera de Blanes.

L'Associació Mifas va lamentar ahir que les obres fetes al voltant del Centre Cívic Can Sabata de Lloret, amb la construcció d'un nou passatge que connecta la carretera de Blanes amb el carrer del Rieral, "no són accessibles". En un comunicat, l'entitat assegura que a l'octubre van fer "una visita a aquests espais" i van "redactar un informe elaborat per l'arquitecta de l'entitat que demostra que les obres realitzades no ?se?gueixen la Llei d'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques vigent" i, per tant, "es discrimina les persones amb mobilitat reduïda a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats", deien.

En concret, segons Mifas, "el passatge presenta mancances pel que fa a paviment. En aquest cas s'ha utilitzat sauló, sorra, que a causa de la topografia del terreny i al disseny del projecte, es desplaça formant ressalts quan plou i dificulta l'accés a les persones amb mobilitat reduïda". Afegeixen des de l'associació que, "tal com marca la normativa, el terreny hauria de ser dur, estable i antilliscant en moll i sec. A més, el pendent longitudinal és molt superior al 6%". En aquest cas, l'informe conclou que "en el tram més suau" el passatge té un "10% de pendent" i en un altre costat és "molt superior".

D'altra banda, la rampa d'accés al local de petanca del Centre Cívic "no disposa de passamans a la paret ni de barana amb sòcol de protecció en el costat on hi ha un desnivell lateral superior als 20 centímetres". L'informe, signat en data 26 de setembre de 2014, recorda que, segons la llei, s'estableix que "els espais públics urbanitzats nous seran dissenyats, construïts, mantingut i gestionats complint les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat".

El passat 22 de gener, l'alcalde, Romà Codina, va respondre l'escrit presentat per Mifas el 8 d'octubre. El batlle recorda que durant l'any es fan obres de millora en diversos indrets previstes als pressupostos i s'ajusten a la normativa d'accessibilitat. També durant l'any, afegeix, d'acord amb les partides disponibles es fan "múltiples intervencions de menor entitat" per millorar-ne l'estat i "sempre que sigui possible fer-la més accessible".

En aquest últim grup entrarien les obres a les que es refereix Mifas. Codina afegeix que "tenen l'objectiu de millorar les condicions existents i tenir en compte que s'han de millorar les condicions d'accessibilitat. El fet de ser obres puntuals, sense grans pretensions, i per a resoldre situacions concretes, fan que es pugui arribar a atendre el nombre de peticions més elevat possible", manté el batlle.

En el cas del Centre Cívic, les ?obres "pretenien dotar d'enjardinament l'espai, fent-lo més agradable al pas de les persones" i "recollir de manera més eficient les aigües de pluja perquè afectin de manera menys important el sauló" de la superfície. Assegura que es va intentar "suavitzar, tant com va ser possible, els pendents" i "és evident que s'ha aconseguit".

L'alcalde, afegeix que "l'accés al Centre Cívic també s'ha millorat si es té en compte que no és el pas a través de les escales que s'adjunten en les fotografies, sino que cal baixar a la part baixa més propera a la façana posterior del pavelló i des d'aquí accedir a l'edifici per les rampes existents". Finalment, conclou que seguiran "millorant l'espai public i espero seguir comptant amb la seva col·laboració".

L'entitat Mifas, però, "exigeix" que es compleixi la normativa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook