25 de febrer de 2015
25.02.2015

Lloret notifica a Can Juncadella que han iniciat el procés per rescindir el conveni

L'Ajuntament dóna un termini de 10 dies a Flinder Data, propietària de la finca, per presentar les seves al·legacions

25.02.2015 | 00:00
Imatge d´arxiu de la platja de Canyelles sota la finca de Can Juncadella.

L'Ajuntament de Lloret ha iniciat el procés per rescindir el conveni signat el 2009 amb Flinder Data, pròpietaria de la finca de Can Juncadella. Ara, ha donat 10 dies a la propietat perquè presentin les al·legacions. Lloret les haurà d'admetre o rebutjar. En tal cas, confirmarien la rescissió del conveni per, tot seguit, exigir a la propietat que reobri el camí públic GR-92 que passa per Can Juncadella.

El conveni signat el 2009 establia que la propietat es comprometia a presentar un projecte per fer el camí de ronda entre la platja de Canyelles i cala Morisca en el termini de 3 mesos des de la signatura del conveni. A canvi, els permetien tenir tallat al pas el camí públic GR-92 que passa prop de la casa. A més, la propietat es comprometia a executar el camí de ronda en el termini d'un any un cop aprovat definitivament aquest projecte.

Doncs bé, han passat gairebé sis anys i tot segueix igual. No hi ha cap projecte aprovat definitivament malgrat que a finals de 2009 la propietat va presentar un projecte inicial. Llavors va començar tota una tramitació administrativa i el projecte s'anava refent.

Semblava que anava pel bon camí i el 2011 el servei de Costes va emetre un informe en què comunicava a la propietat que havien de donar compliment a 9 punts per poder donar el vistiplau al projecte. La Junta de Govern Local de Lloret els va reclamar la documentació que faltava el 2013 i, aquell any, es va detectar que la propietat havia presentat un projecte completament nou. Ho certifica l'Ajuntament el 2014 en un informe de l'arquitecta municipal.

En ser un projecte nou, Lloret manté que s'ha vulnerat el conveni, ja que ara caldria tornar a començar tot el procés, i no és el que es va acordar en el seu moment. Així, l'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va rebutjar l'última documentació que havia presentat Flinder Data i avisava que, si no aportaven els 9 punts per completar el projecte, rescindirien el conveni i els obligarien a reobrir el camí públic GR-92. La propietat va respondre amb un recurs assegurant que el projecte era el mateix. La Junta de Govern Local va rebutjar el recurs de reposició el 12 de gener i va mantenir vigent la decisió de rescindir el conveni.

I això és el que ha aprovat l'última Junta de Govern Local del 16 de febrer. En concret, es va acordar "iniciar procediment de rescissió del conveni subscrit en data 7/05/2009 entre l'Ajuntament de Lloret i Flinder Data". Com en tot inici d'un procés administratiu, Lloret ha donat 10 dies a la propitat perquè presenti les al·legacions que creguin més adients.

El futur més immediat

El més probable serà que Flinder Data presenti al·legacions i que, al seu torn, l'Ajuntament les rebutgi i confirmi després que definitivament dóna per rescindit aquest conveni. Serà llavors quan, amb el document signat el 2009 sense cap tipus de validesa, Lloret reclamarà, per la via que sigui, que la propietat reobri el camí públic GR-92 que passa per la masia.

Finalment, es veurà si els amos de Can Juncadella accepten reobrir el camí, i tot apunta que acabaran portant aquest tema als jutjats, presentant un recurs contenciós administratiu i, per tant, dilatant tot el procés, mentre Lloret segueix amb el camí GR-92 tallat i sense l'alternatiu camí de ronda.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook