02 de juny de 2015
02.06.2015

Lloret resol que l'antiga empresa de la zona blava indemnitzi l'Ajuntament amb 9.480 €

La concessionària no va tramitar al Consell Comarcal 462 multes del març i abril de 2014 i van caducar al cap de 3 mesos

02.06.2015 | 00:00
El contracte de la zona blava de Lloret ja va caducar i des de finals de 2014 la gestiona una nova empesa.

L'Ajuntament de Lloret ha resolt el cas de les 462 multes de la zona blava del març i abril de 2014 que van prescriure per un "error" de l'empresa que gestionava fins fa poc les zones de pagaments. La Junta de Govern de l'11 de maig va desestimar les al·legacions de l'empresa i ha decidit resoldre el procediment d'exigència de responsabilitat contractual o els requereix que abonin a l'Ajuntament 9.480 euros en concepte d'indemnització "pels perjudicis causats".

El cas és que la llavors concessionària, Catalunya Auxiliars SL, no va tramitar al Consell Comarcal de la Selva (ens a qui Lloret té delegades la tramitació administrativa dels expedients sancionadors sobre circulació) les multes dels mesos de març i abril de l'any passat. En tractar-se d'infraccions lleus, al cap de tres mesos van prescriure. El 9 de març, la Junta de Govern va reclamar a l'empresa 9.480 euros en concepte de responsabilitat contractual pels danys i perjudicis causats. L'empresa tenia llavors 10 dies per presentar al·legacions.

El contracte amb Catalunya Auxiliars es va formalitzar el juny de 2009 amb una durada de dos anys prorrogable any a any durant quatre anys més. El contracte caducava l'any passat i el 24 de novembre de 2014 l'Ajuntament va adjudicar a una altra empresa, Barna Porters SL, el nou contracte. Mesos abans, però, l'enginyer tècnic municipal va emetre un informe (20 d'agost de 2014), en el qual posava de manifest que la llavors concessionària no va trametre les butlletes de denúncia del març i abril de 2014 al Consell Comarcal. Els motius podien ser que l'empresa, "o va enviar-les incorrectament, o l'enviament va enregistrar algun problema informàtic, de tal manera que les butlletes no van tramitar-se i, al tractar-se d'infraccions lleus que prescriuen al cap de 3 mesos, van prescriure totes les denúncies efectuades entre els mesos de març i abril de 2014".

Dies més tard, a través d'un decret d'alcaldia, es va obrir un període d'informació prèvia i es va requerir al Consell i a l'empresa que aportessin una documentació. L'octubre de 2014, els serveis jurídics de Lloret van emetre un informe on consideraven que els fets podrien ser un incompliment del contracte i que es podia tramitar un procediment de responsabilitat patrimonial a l'empresa per reclamar els danys econòmics. Per al consistori doncs, hi havia una "irregularitat", segons l'informe del tècnic de mobilitat del 27 de febrer de 2014, i que procedia a la reclamació valorada en 9.480 euros. Per això, la Junta de Govern del 9 de març va acordar iniciar el procés perquè l'empresa indemnitzi el consistori i els donaven 10 dies per presentar al·legacions.

L'empresa va presentar les al·legacions "en temps i forma", recull la Junta de Govern de l'11 de maig, Els serveis jurídics van emetre un informe on conclou que les al·legacions "no desvirtuen els arguments en base als quals la Junta de Govern va acordar la incoació" del procediment. Afegeixen que la llei de contractes de Sector Públic diu que el contractista serà el responsable "de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte".

Així, la Junta de Govern ha desestimat les al·legacions i reclama a l'empresa que aboni els 9.480 euros en concepte d'indemnització.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook