Un total de 130 tortugues, força crancs americans, anguiles, serps d'aigua i un visó americà són les diferents espècies que s'han trobat al llarg d'aquestes setmanes al tram urbà de la riera de Santa Maria, a Caldes de Malavella. Al llarg de tres setmanes s'han fet tasques de seguiment i captura d'herpetofauna a la zona per poder protegir tots els animals i que no morin durant les obres de rehabilitació del clavegueram que passa per la riera, ha informat l'Ajuntament.

La xarxa de sanejament d'aigües residuals del municipi de Caldes de Malavella inclou un col·lector principal que discorre per la llera de la riera de Santa Maria, mitjançant el qual es recullen les aigües residuals de tot el nucli urbà i de la urbanització d'Aigües Bones. Aquest col·lector principal s'ha deteriorat al llarg dels anys i, actualment, es troba en un estat de conservació molt precari, cosa que provoca la fuita d'aigües residuals a la llera de la riera i l'entrada d'aigües d'escolament de plujanes dins el col·lector.

Per arreglar aquest mal funcionament, els serveis tècnics de l'Ajuntament van redactar un avantprojecte el 2013. Ara, aquest agost, es preveu que comenci la primera fase de les obres d'arranjament i millora del clavegueram, unes obres que finalment tindran una longitud d'actuació de 1.200 metres, en el tram comprès entre el carrer de les Mateuses fins passat el pont del ferrocarril de Renfe -en l'avantprojecte només estava previst arreglar 880 metres-.

El nou col·lector anirà totalment soterrat en la llera de la riera. Amb aquest soterrament es millorarà la capacitat hidràulica de la riera i es reduirà l'impacte paisatgístic que suposa el col·lector que hi havia fins ara. L'obra de substitució de la xarxa de clavegueram del municipi i de l'enterrament del nou traçat suposa una ocasió especial per tal de diferenciar clarament entre el desguàs i clavegueram del municipi i el curs fluvial.

Així doncs, amb la voluntat de fer evident l'oportunitat de redefinir el riu com a un element essencial en la vida i el desenvolupament del municipi durant diverses dècades, es planteja la realització d'accions que han de reduir el cost de manteniment de l'espai i augmentar el seu atractiu, ha informat l'Ajuntament.

Per evitar que morin els animals que hi viuen, la Fundació Emys, una de les poques del territori que realitza aquestes tasques, ha estat recuperant tortugues al llarg de tres setmanes. L'objectiu és recollir-les, medir-les i pesar-les, identificar-les (per fer un estudi de la població) i alliberar-les més avall de la riera. Per evitar que durant les obres s'acostin a la zona en qüestió s'ha instal·lat una tanca. Un cop s'hagi arreglat el clavegueram podran tornar a la riera de Santa Maria.

Per capturar els animals, durant setmanes es van repartir tretze trampes per localitzar les tortugues de la zona. Només el primer dia se'n van capturar noranta. Aquest dimarts es van mirar per darrer cop i només s'hi van trobar dues tortugues, per la qual cosa s'entén que ja no queden més exemplars. La majoria de tortugues són de rierol, una espècie autòctona; també es van trobar però cinc tortugues americanes (una espècie exòtica) i també una tortuga Emys (actualment es troben en perill d'extinció).

No van ser els únics animals que es van trobar: molts crancs americans (que es preveu que s'eliminin perquè és una espècie invasora); diverses anguiles i alguna serp d'aigua (aquestes darreres espècies sí que són típiques de la riera). Fins i tot es va trobar un visó americà mort. Després d'aquestes tasques s'espera reubicar les espècies autòctones i gestionar les espècies al·lòctones i invasores; fer un radioseguiment dels individus amb més tendència a la dispersió; i una memòria d'individus, dispersió i seguiment poblacional de la tortuga de rierol.