Les declaracions dels quatre investigats per les suposades irregularitats en la gestió d'Aigües de Blanes durant el 2011 programades per ahir van quedar suspeses. Segons van explicar els advocats, quan ja estaven interrogant el conseller delegat de l'empresa mixta, Narcís Piferrer, el jutjat d'instrucció número 6 de Blanes va adonar-se que no havia notificat la data de les declaracions a la fiscalia. Per això, van aturar l'interrogatori i van ajornar-lo. La nova data és el 17 d'octubre. Aquest dijous estaven citats a declarar com a investigats per un delicte de prevaricació Piferrer (investigat també per un jutjat de Girona per la gestió al capdavant d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter), els exalcaldes durant aquell any Josep Trias i Josep Marigó, i l'interventor municipal, Francesc Lucio. El jutjat investiga divuit adjudicacions que aquell any va fer l'empresa mixta Aigües de Blanes per un valor total d'1.014.899,47 euros sense convocar concurs públic. A més, l'empresa mixta va contractar tres societats a les quals estava vinculat Piferrer.

L'origen de la investigació és l'informe elaborat per la Sindicatura de Comptes l'any 2014 analitzant la gestió de l'empresa mixta durant l'any 2011. En aquest primer estudi, la Sindicatura va detectar diverses irregularitats i, per això, va enviar el cas a la fiscalia de Girona, que va acabar formulant una denúncia davant els indicis de delicte. Segons el fiscal, la «totalitat» de les contractacions analitzades d'aquell exercici superiors a 50.000 euros en els contractes d'obres i a 18.000 en altres tipus de serveis «es van fer de forma directa sense tenir en compte els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments».

El jutjat d'instrucció 6 de Blanes va encarregar un atestat a l'equip de delictes econòmics i urbanístics de la Guàrdia Civil. L'informe policial, que forma part del sumari, conclou que Aigües de Blanes va fer les adjudicacions «totalment al marge» de la llei de contractes del sector públic per la qual s'havia de regir i que exigia que es convoqués un concurs públic. Aigües de Blanes és una empresa mixta on l'Ajuntament de Blanes té la majoria (51%) i la resta està en mans de la societat privada Girona SAS.

Divuit adjudicacions

Són un total de divuit adjudicacions fetes a quinze empreses per un valor global d'1.014.899,47 euros. Segons conclou la Guàrdia Civil, només una de les facturacions (per un import de 23.064,40 euros) es podia fer de forma directa mentre que les altres disset exigien licitació pública. «Només una es podria haver tramitat sota la modalitat de contracte menor, haurien d'haver tramitat les altres mitjançant una licitació pública en tractar-se de contractes majors d'obra, serveis i subministrament», recull l'informe de la Guàrdia Civil.

L'informe del cos armat ressalta que tant l'ajuntament com Aigües de Blanes eren «conscients» que s'havien de regir estrictament per la llei de contractes del sector públic i contradiu les afirmacions de l'ajuntament que justificava la tramitació i l'adjudicació directa emparant-se en la llei dels sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. «Fins i tot en l'hipotètic cas que fossin tractades com a contractacions menors i d'adjudicació directa, no es podrien haver renovat any rere any, com sembla que va ser en la majoria de supòsits», diu la Guàrdia Civil.

L'advocat de Piferrer i de Trias, Carles Monguilod, assegura que es tracta d'una discussió «jurídica» perquè hi ha informes contradictoris sobre quina llei regeix les empreses mixtes com Aigües de Blanes i quin és el topall dels diners pels quals han de convocar concurs públic. «Entenien que no ho havien de fer perquè l'import era inferior i l'únic que feien era demanar tres ofertes i escollir la millor», va afirmar. Entre les adjudicacions hi ha asseguradores, vehicles, subministraments i obres.

Per la CUP, indicis de delicte

Tres dels contractes van ser amb empreses vinculades al conseller delegat d'Aigües de Blanes, Narcís Piferrer. Segons la Guàrdia Civil, això és un «incompliment flagrant» de la llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Monguilod va assenyalar que no hi ha hagut cap tipus de maniobra opaca i que totes les contractacions s'han declarat a l'Agència Tributària. A més, descarta que ningú s'hagi embutxacat diners a costa de l'empresa mixta.

La CUP, que exerceix l'acusació popular, sosté que a través de diferents empreses mixtes (com Aigües de Blanes o Agissa), Piferrer va afavorir la pota privada, Girona SA. La lletrada Montserrat Vinyets ressalta que allò més greu no és que es fessin adjudicacions a dit, sinó que sovint fos per feines que no es van realitzar o material que no es va adquirit. Per la CUP, hi ha indicis també de delicte societari o apropiació indeguda.

Vinculació amb altres empreses

Segons el detall de les adjudicacions que analitza la Guàrdia Civil, Piferrer com a conseller delegat d'Aigües de Blanes va facturar un total de 125.305,44 euros a tres empreses on tenia càrrecs directius. A Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) va encarregar analítiques d'aigua per un import de 21.882,64 euros. D'Agissa també era conseller delegat i està investigat per un jutjat de Girona per un delicte d'apropiació indeguda. A Girona SA (soci privat de les dues empreses mixtes) va facturar feines de detecció de fugues i inspecció de càmeres a les canonades per un import de 69.955,03. Segons detalla el sumari, consta com a conseller delegat i director general financer de la mercantil. Finalment, Aigües de Blanes va adjudicar per 33.836,53 euros treballs de manteniment d'instal·lacions de telecontrol a Prodaisa SA, empresa de la qual és apoderat.

Els exalcaldes del 2011 Josep Trias i Josep Marigó declaren com a presidents del Consell d'Administració de l'empresa mixta. «Ni tan sols van signar res i per prevaricar s'han d'haver signat documents», va exposar Monguilod. La defensa vol demanar, després de les declaracions, que s'arxivi el cas mentre que la CUP vol que s'ampliï la investigació a altres exercicis.