L'Ajuntament de Blanes ha donat un termini als responsables del càmping Blanc d'Eivissa perquè procedeixin a tancar l'ampliació de les instal·lacions feta il·legalment. Aquest termini s'exhaureix el proper 21 de novembre, dia a partir del qual l'Ajuntament podrà procedir a executar forçosament el tancament d'aquest espai.

L'alcalde, Mario Ros (PSC), va dictar aquest decret de tancament el dilluns d'aquesta setmana, i confia que avui serà notificat als responsables del càmping.

El batlle va explicar ahir que no és el primer decret que dicta en aquest sentit, sinó que ja n'hi va haver un d'inicial el mes de maig passat, el qual va ser recorregut pels responsables de l'establiment d'allotjament. Aquest segon decret arriba després que el jutjat hagi desestimat aquell recurs, va comentar Mario Ros.

El Blanc d'Eivissa no és l'únic càmping de Blanes sobre el qual pesa una ordre perquè tanqui ampliacions il·legals.

L'altre és el Bella Terra, el procés del qual segueix en instància judicial, va concretar el batlle de Blanes.

A més d'haver de tancar les ampliacions que els dos càmpings van dur a terme anys enrere sense la corresponent autorització administrativa, l'Ajuntament de Blanes també els ha imposat sengles sancions econòmiques: multa d'1,5 milions d'euros per al Bella Terra i d'1,3 milions per al Blanc d'Eivissa que el ple de Blanes va aprovar imposar als dos càmpings perquè les ampliacions en aquests establiments turístics es van fer sense llicència, en terrenys no urbanitzables i per no haver-ho corregit en tots aquests anys.

Paral·lelament a aquestes ordres de tancament de l'espai ocupat il·legalment i de les multes imposades, l'Ajuntament de Blanes està pendent d'un informe de la Generalitat sobre si les ampliacions són legalitzables.

Si l'administració catalana determinés que sí que és possible, el Govern (PSC) voldria incloure aquesta possibilitat en l'aprovació provisional del POUM perquè, llavors, sigui la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat qui ho legalitzi amb l'aprovació definitiva del planejament urbanístic municipal de Blanes. En tot cas, aquesta possibilitat ja es volia incloure en l'aprovació inicial del POUM, però es va haver de retirar perquè no tenia un suport polític majoritari.