El Consell Comarcal de la Selva ha posat en marxa una Xarxa de Vigilància Ambiental (XVA) per uniformitzar la supervisió de les competències ambientals dels municipis a la comarca.

Segons els promotors del projecte, l'objectiu és disposar d'un equip integral per poder actuar directament en el territori i garantir l'efectivitat dels serveis que es presten des de la unitat de medi ambient selvatà. D'aquesta manera, l'equip que formarà el grup serà l'encarregat de supervisar els serveis que tenen delegats els ajuntaments com ara el sanejament, la gestió de residus, l'agència de l'energia i l'educació ambiental.

Set persones

« Sens dubte, aquest nou Servei de Vigilància Ambiental ens permetrà millorar la qualitat de tots els serveis que prestem des de la Unitat de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Selva», apunta el president del Consell Comarcal selvatà, Salvador Balliu.

Pel que fa a la gestió de residus, la mesura afectarà un total de 16 municipis, i pel que fa al sanejament, l'ens té delegades les competències d'explotació dels sistemes de sanejament en alta de 13 municipis.

Altres competències corresponen a l'Agència Comarcal de l'Energia, on hi ha un total de 15 municipis adherits. D'altra banda, pel que fa a l'educació ambiental, un total de 8 municipis tenen inclosa la partida de campanyes de residus al seu Pla de Gestió i 22 municipis formen part del Fons de Residus de la Selva. En total set persones formen l'equip de la Xarxa de Vigilància Ambiental.