L'Ajuntament de Blanes sancionarà amb multes de fins a 3.000 euros els ciutadans que atemptin contra la dignitat dels menors, els ancians i les persones amb discapacitats. Així es va aprovar per unanimitat en el ple municipal celebrat dijous a la tarda, i arran d'una moció d'ICV-EUiA i Batega aprovada en l'anterior ple del 31 de gener en la qual es demanava incorporar diverses modificacions a l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.

En la proposta d'acord es demanava explícitament que es fessin canvis en l'ordenança perquè s'excloguessin discursos i manifestacions d'odi, de caràcter feixista, racista i/o sexista tant a la via pública com en equipaments municipals. D'aquesta manera, seran considerades com a faltes lleus, amb multes de 100 euros i fins a 750 euros, les conductes o comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana. Les infraccions greus contemplen multes d'entre 750 i 1.500 euros, i sancionen el menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob. Per últim, es consideren infraccions molt greus, que se sancionaran amb multes de 1.500 fins a 3.000 euros, les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s'adrecin contra gent gran, menors i persones amb discapacitats.

En el ple de dijous, també va ser la primera vegada que van coincidir una regidora que plegava i un altre que prenia possessió del càrrec de partits diferents. Es va incorporar a ICV-EUiA Carlos Salgado Allaria en substitució de Dolors Rubio i va plegar la regidora de Cs, Margarita Santo Camacho per motius personals.