El primer ple extraordinari del nou mandat de l'Ajuntament de Blanes va rebutjar el règim de retribucions i indemnitzacions que han de percebre els membres de la corporació, així com les dedicacions d'alguns dels membres de l'equip de govern.

Els onze regidors del PSC, Junts per Blanes i Ciutadans van tombar les dues dedicacions exclusives i una de parcial. Les exclusives eren les de l'alcalde, Àngel Canosa, i la del regidor del Gabinet d'Alcaldia i Cultura, Albert Sanz. La parcial era la del regidor de Participació Ciutadana i Esports, Pere Lopera. Canosa va anunciar que l'equip de govern seguirà treballant per aprovar la proposta i que, si cal, es tornarà a convocar una altra sessió plenària.

La resta de punts de l'ordre del dia es va aprovar per unanimitat. Es va donar compte del cartipàs municipal i es va aprovar la creació i composició dels grups municipals, la designació de portaveus, la creació i composició de les comissions informatives, nomenar els representants del consistori en els òrgans col·legials i establir la periodicitat de les sessions del ple municipal.

Com en els anteriors mandats, es va acordar que es faran el darrer dijous de cada mes a les set de la tarda.