Els ciutadans de Breda ja poden escollir a què volen destinar els 20.000 euros del pressupost participatiu. Ahir, l'Ajuntament del municipi va comunicar que començava la fase inicial, que consisteix en la presentació de les propostes.

Les persones majors de setze anys empadronades al municipi podran presentar iniciatives de millora que consideren aptes per a la inversió municipal. Segons el consistori, no existeix límit en el nombre de propostes que pot presentar una persona sempre que compleixi amb els criteris especificats en les bases reguladores. Aquesta fase inicial de presentació de propostes s'allargarà fins al proper 15 de setembre.

Un cop acabada aquesta fase, els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran la viabilitat dels projectes presentats, i aquells que siguin acceptats seran sotmesos a la revisió d'una comissió política amb representació de tots els grups municipals. El següent pas consistirà a sotmetre les propostes filtrades a exposició pública perquè puguin ser incloses en l'apartat de votacions.

La fase final

La darrera fase del procés tindrà lloc a la tardor i començarà amb una sessió participativa. En l'esmentada sessió, les persones que hagin presentat propostes les hauran d'explicar a la ciutadania en una sessió d'exposició oberta al públic. Un cop finalitzada aquesta fase, es durà a terme el període de votació.

La votació es podrà fer de dilluns a divendres al Centre Cultural o a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. Per fer efectiu el vot es distribuirà una butlleta amb les propostes finalistes a totes les llars del municipi. Es podran escollir fins a tres propostes.

Finalitzada la fase de votació, i en el termini màxim d'una setmana, es realitzarà l'escrutini final, que determinarà les propostes guanyadores, en un acte obert al públic.