El Consell Comarcal de la Selva va celebrar ahir el ple de cartipàs que va distribuir els serveis en vuit grans àrees polítiques -en l'anterior mandat eren sis-, dues vicepresidències i un conseller comarcal. Aquest conseller exercirà les funcions de coordinació de les àrees de Gestió Tributària i Hisenda, Promoció Econòmica, Organització Interna i Serveis a la Ciutadania.

Segons el Consell, la nova redistribució té com a objectiu ser «més àgils i eficients» a l'hora de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i dels ajuntaments. El president, Salvador Balliu (JxCat), i els vicepresidents, Pere Garriga (Independents) i Jesús Becerra (PSC), van assegurar que la nova redistribució permetrà atendre d'una forma «més pròxima» els ciutadans. Els vuit departaments seran: Àrea de Gestió Tributària i Hisenda, Àrea de Promoció Econòmica, Àrea d'Organització Interna, Àrea de Serveis a la Ciutadania, Àrea de Promoció del Territori, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Àrea d'Atenció a les Persones i Igualtat i Àrea de Medi Natural.

Dedicació exclusiva

El ple també va aprovar la dedicació exclusiva del president, Balliu percebrà una retribució anual bruta de 58.372 euros. Mentre que el vicepresident primer, Pere Garriga cobrarà 48.500 ? bruts anuals. Per la seva banda, el vicepresident segon -que tindrà una dedicació parcial de 17,5 hores setmanals- percebrà 24.250 euros bruts anuals.

La resta de consellers no tindran dedicació, sinó que cobraran en règim d'indemnitzacions per assistència a les sessions ordinàries de ple, 150 ? cada tres mesos; per assistència a les sessions de comissió informatives ordinàries, 100 euros cada tres mesos; per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del ple, seran 400 ? i per assistència a les sessions extraordinàries de la Comissió Permanent del ple fins a un màxim de quatre a l'any 400 ?. Per assistència a la reunió preparatòria de les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del ple hi haurà una retribució 145 ?.

El ple també va establir una indemnització de 0,3 euros per quilòmetre quan els consellers utilitzin el seu vehicle per desplaçar-se i, finalment, es va aprovar el nomenament de Salvador Balliu, Joaquim Vivas i Francisco Javier Pastor, com a consellers delegats de l'empresa de gestió de residus Nora S. A.