L'Ajuntament d'Anglès i l'empresa que gestiona les seves aigües, Aqualia, alerten del problema que s'ha generat a la xarxa de clavegueram del municipi pel cúmul de tovalloletes humides d'un sol ús que es tiren al vàter.

Segons alerten, aquests residus no es descomponen quan entren en contacte amb l'aigua, com sí que passa amb el paper higiènic.

L'acumulació de fibres i teixits en les canonades de sanejament provoquen avaries a causa d'embussos, bloquejos o trencaments interns per escalfaments en els equips de bombament que han d'impulsar l'aigua residual a la planta depuradora. A més, multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïns.

Aquests teixits es van acumulant amb més residus de la xarxa com compreses, gases, preservatius o bastonets per a les orelles, també llançats incorrectament al vàter, augmentant la seva grandària fins al punt de poder provocar embussos en les conduccions de clavegueram i, en arribar a la depuradora, fins i tot ocasionar el bloqueig de les bombes, ja que no poden aspirar.

Segons l'empresa que gestiona les aigües, això multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïns de la població d'Anglès.

Col·laboració ciutadana

Els fabricants de bombes d'aigües residuals reconeixen aquesta problemàtica i lluiten contra ella incorporant nous sistemes antiembussos, que en la majoria dels casos no són suficients. Per això, l'Ajuntament d'Anglès demana la col·laboració ciutadana per evitar aquest tipus de problemes.

Argumenten que amb el gest de tirar aquestes tovalloletes d'un sol ús o qualsevol altre residu a la paperera es rebaixaria el consum d'aigua potable alhora que es reduiria la generació de residus d'aquesta mena. Un gest que reiteren que és necessari per tal de millorar el funcionament de les infraestructures hidràuliques.