La Fundació Emys va anunciar ahir que avui s'inicien els treballs de restauració de la llacuna permanent de l'estany de Sils. L'objectiu de les obres consisteix a recuperar la superfície de làmina d'aigua així com controlar la població de canyís -un tipus de planta- per permetre un espai obert amb més espècies i més activitat biològica durant tot l'any. Gràcies al control del canyís, que és una espècie autòctona però que s'ha expandit molt, es podrà controlar el nivell d'aigua de l'estany.

El finançament

L'impuls del projecte va a càrrec de la Fundació Emys, la Fundació Catalunya la Pedrera, l'Ajuntament de Sils i l'Agència Catalana de l'Aigua, que el passat mes de novembre van signar un conveni per a la gestió de la Llacuna de Sils.

Segons va la Fundació Emys, durant els últims mesos s'ha anat elaborant un Pla de Gestió, que està permetent identificar les principals problemàtiques de l'estany. Malgrat que el Pla de Gestió no ha finalitzat, el llac s'ha dessecat completament durant bona part de la temporada estival i, conscients del seu estat, han procedit a iniciar les obres de restauració del seu estat ecològic a fi de garantir la seva riquesa natural.

L'estany de Sils és un espai natural protegit dins la Xarxa Natura 2000 europea, amb especial interès com zona humida per a la població d'aus migratòries i també per al galàpet europeu. Una vegada finalitzades les obres es preveu que durant uns dies l'espai natural no estigui en les condicions òptimes per ser visitat.