El grup municipal de la CUP Segons els cupaires, el govern municipal -amb majoria absoluta d'Entesa- va aprovar en el darrer ple una modificació que implica crear un consell, format pels 8 regidors del govern i l'alcalde, que es reunirà setmanalment i on els 4 edils que no tenen dedicació cobraran 235 euros per assistència.

En aquest sentit, la CUP explica que aquesta gesta respon a «una maniobra per tal que els quatre regidors que formaven part de la Junta de Govern Local (JGL) de manera irregular puguin continuar cobrant els 12.000 euros anuals». Els cupaires es refereixen a l'incompliment del Reglament Orgànic Municipal (ROM), on s'especifica que la JGL ha d'estar integrada pels tinents d'alcalde i «des de fa 8 anys estava integrada pels 4 regidors que no tenien dedicació», recorden.

Segons els anticapitalistes, la creació d'aquest consell «s'utilitza per beneficiar econòmicament Entesa en lloc de beneficiar els interessos d'Arbúcies», ja que en el ple es va corregir l'incompliment del ROM i es va nomenar els quatre tinents d'alcalde -Jaume Salmeron, Àngel Cabrero, M. Angela Soler i Anna Rotllant- com a nous membres de la JGL, presidida per l'alcalde, Pere Garriga.

Salmeron té una dedicació completa a l'Ajuntament per la qual percep 41.000 euros bruts anuals. Mentre que Cabrero la té del 37% i cobra 15.170 euros bruts anuals, i Soler i Rotllant cobren 12.300 euros bruts anuals cada una per una dedicació del 30%. Finalment, l'alcalde, Pere Garriga, té una retribució de 48.500 euros bruts anuals per exercir la vicepresidència del Consell Comarcal de la Selva i també percebrà els 235 euros d'indemnització per assistència al Consell de Govern.

«No entenem com en un òrgan tan important, com és la Junta de Govern Local, es passa d'una retribució de 225 euros a la setmana a zero», manifesten els cupaires, que afegeixen que «tampoc entenem com un Consell, que és un òrgan complementari menys important que la Junta de Govern, té una indemnització de 225 euros per setmana». I recorden que Garriga i els edils sense dedicació també perceben una indemnització per assistir als plens.

El Consell de Govern

El nou Consell de Govern d'Arbúcies estarà presidit per l'alcalde i es reunirà setmanalment els dilluns a les 20 hores. Segons s'estipula en l'acord, la creació del consell respon a la necessitat de «l'existència d'un òrgan col·legiat que garanteixi la coordinació de l'activitat dels regidors amb competències i que tingui per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i al ple».

També queda palès que l'alcalde tindrà potestat per convocar sessions extraordinàries i que les consideracions d'aquest Consell no tenen caràcter «ni preceptiu ni vinculant i no donaran lloc a cap acte administratiu». Respecte a les funcions concretes d'aquest òrgan, la descripció feta per l'equip de govern parla «d'estudi, informe i consulta d'assumptes que han de ser sotmesos als òrgans de govern», així com de «coordinació de l'activitat dels regidors amb competències» o «seguiment de l'actuació de l'alcalde».

La justificació de l'alcalde

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Pere Garriga, justifica la creació d'aquest consell afirmant que «la gent que treballa ha de cobrar per la seva feina». En aquest sentit, Garriga reitera que «nosaltres entenem que tothom qui treballa pel poble té dret a una indemnització i no entenem com hi pot haver treballadors que no cobrin per la seva feina».

Pel que fa a la CUP, el dirigent critica que «no entenc com uns regidors que no van venir ni al ple es dediquen a opinar d'aquesta manera i menys quan des de la restitució de la democràcia molts càrrecs electes perceben assignacions d'aquesta mena per la feina que fan. És més, les assignacions les fa l'alcalde i aquesta és una manera directa de treballar per rebre l'assignació». Finalment, Garriga insisteix que «seria més fàcil normalitzar-ho perquè al cap i a la fi, un regidor s'emporta uns 750 euros al mes i no crec que això sigui una xifra desmesurada per la feina que tenen».