El ple de l'Ajuntament d'Arbúcies va aprovar el projecte de substitució i protecció de dos trams de col·lector de la xarxa de sanejament en alta d'arbúcies. Es tracta d'un projecte que finançarà en la seva totalitat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), tindrà un pressupost de 152.995,63 euros i permetrà substituir el col·lector situat sota els carrers Magnes i Sorrall i substituir l'actual canonada de la resclosa de Can Xacris.

Segons va informar l'Ajuntament, les obres consistiran a substituir l'actual tub per un de més modern i eficient de 50 i 60 ml, tal com es va fer amb la part del col·lector que va des del carrer de la Riera fins a la depuradora. A més, el tub de la banda del carrer de Magnes quedarà amagat per una paret de pedra vista i, el del costat del carrer Sorrall també quedarà amagat gràcies al caixó de formigó que s'hi construirà, tal com ja es va fer des de la resclosa del Pont Vermell fins a aquest punt.

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, va afirmar que «després d'aquests treballs, s'hauran executat més d'un 70% de les millores previstes que són necessàries».