La Fundació Emys ha impulsat un projecte per millorar l'estat ecològic de la séquia de Sils i que se centrarà a controlar l'extensió de la canya americana i fomentar la recuperació de la vegetació de ribera. Segons va informar la fundació ecologista, actualment la séquia es troba «sense cap tipus de vegetació de ribera, un hàbitat imprescindible per a moltes espècies», i que «juga un paper clau en el filtratge i depuració de l'aigua i en evitar l'erosió dels marges». A més, l'entitat també lamenta que l'espai està ocupat per «nuclis densos de canya americana, que pot ser arrossegada pels episodis de riuades i crear taps i problemes en la circulació de l'aigua».

Per això, el projecte vol plantar 350 arbres amb el sistema Cocoon, 500 arbusts, fer la sembra de llavor silvestre, implantar tècniques de bioenginyeria per fixar els talussos i recuperar la vegetació com les estaques vives, les feixines o les estores de brancatge. L'espai natural protegit de l'estany de Sils és una zona humida recuperada fa 20 anys i que consta d'una llacuna permanent i un espai de prats i herbassars que queden negats en les èpoques de pluges.