El pas del temporal Gloria ha causat danys a 162 negocis de Tossa de Mar per valor d'1,8 milions d'euros. A aquesta localitat el mar i l'espuma van entrar dins el nucli urbà, causant importants desperfectes a establiments. L'Ajuntament ha donat a conèixer l'informe elaborat des de l'Àrea de Promoció Econòmica on es quantifiquen les afectacions del teixit empresarial. En ell es detallen els danys materials a interior (711.000 euros) i a exterior (603.000 euros) i els desperfectes en estoc de productes (498.000 euros).

Segons aquest informe, els 162 negocis afectats pel temporal Gloria quantifiquen un global de 711.000 euros en danys materials a interior. Això inclou equipaments de la llar, equipaments de la persona, cultura i lleure, quotidià alimentari, quotidià no alimentari, hosteleria i restauració, serveis comercials, locals buits i altres.

Pel que fa als danys materials a exterior, la xifra de pèrdues ascendeix a 603.000 euros en les mateixes tipologies de tipus d'establiments i locals. El tercer concepte del llistat de danys se centra en l'estoc de productes. En aquest cas estan valorats en 498.000 euros en les mateixes tipologies de negocis recollides anteriorment.

El total de danys és de 1.812.000 euros.

El regidor de Promoció Econòmica, Gregori Martínez, afirma està "molt satisfet" per la feina feta i "l'alta col·laboració i implicació de les empreses locals" que els permet treballar "conjuntament" en benefici del poble.

Dijous passat es va constituir un grup de crisi per donar suport als damnificats i ajudar-los a recollir els danys. Es va fer a través d'un formulari digital on els empresaris identificaven la quantia dels danys utilitzant un sistema estadístic que, segons l'ajuntament, era "altament eficaç i creïble" per poder quantificar-ho.